Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825090
ods�on: 2103110

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


kuchnia staropolska


KUCHNIA STAROPOLSKA, DZI� DANIE G�OWNE OBIADOWE- PRZEPIS NA POS�A PATRIOT�!
Piewrszy ruch jaki musimy wykonac to zakup �uka skrzyniowego, nast�pnie wsiadamy do pojazdu i jedziemy w kierunku po�udniowo-wschodniej cz�ci Polski. Kiedy miniemy tablic� z napisem Ustrzyki G�rne, skr�camy w pierwsza poln� droge i parkujemy Zuka nieopodal zagajnika, dalej idziemy pieszo w stron� po�onniny. Po kilku kilometrach marszu oczom naszym uka�e si� ch�op poganiajacy konia za soch�, podchodzimy ostroznie aby nie sp�oszy� kandydata i serwujemy pytanie kontrolne:

- straszniem strudzonym kumie pocz�stujecie kwaterka wody libera�a z dalekiej zachodniej Polski

I tu nast�puje moment prze�omowy, ch�op moze zachowac si� dwojako, albo od razu ci�� batem, albo si� ozwa� w te s�owa:

- a pudzies ty zarazo z�odziejska.

Je�li padnie odowied� werbalna kandydat jest nasz. Podchodzimy blizej do ch�opa z szeroko rozstawionymi ramionami, gest ten powinien przypominac jednocze�nie otwarto��, a w zamy�le technicznym zaganianie drobiu do kurnika. Ta metoda gwarantuje sukces �ow�w, tak wi�c podchodzimi skradaj�c si� i ostro�nie odrywamy od p�uga kandydata, tak aby nie uszkodzi� materia�u poselskeigo. Po czym pakujemy materia� na skrzyni� �uka i udajemy si� do miasta. W mie�cie przepuszczamy kandydta przez salon fryzjerski, zaczesuj�c go do ty�u na �el, lub na bakier, modne ostatnio jest solarium, ale my sie nie bedziemy wyg�upia� i przeinwestowywa�. Nie la�ey r�wniez przesadza� z higien�, warto zostawi� kandydatowi brud za paznokciami, to taki sznyt, kt�ry pozwoli nam symbolicznie ugruntowa� przysz�ego pos�a, okraeslaj�c go mianem tego, kt�ry w�asnym pazurami wydziera� ojcowizn� wrogowi klasowemu, narodowemu, atei�cie, homoseksualist�. Uczesanego "prawie pos�a" ubieramy w nieco ciasny garnitur w pr��ki, 100% anilany, wzorzysty krawat 100% wiskozy i frotowe getry z rakietka tenisow� na boku, je�li przygotowujemy europos�a, ganitur musi byc g�adki aby podkre�lal europejsko��, a skarpetki z logo znanej firmy sportowej, reszta symboliki odzie�owej mo�e zosta�. Pose� jest ju� niemal gotowy, teraz wystarczy go przygotowa� intelektualnie i tu pod �adnym pozorem nie podsuwamy pos�owi lektury konsytucji, podstaw ekonomii, podr�cznika dyplomacji itp literatury, kt�ra mog�aby poczyni� nieodwracalne zmiany mentalne. Kurs intelektualny polega na wpojeniu pos�owi kr�tkich hase� w zale�no�ci od pratii do kt�rej ma trafi� nalezy zastosowac nast�puj�ce metody:

lpr - na dzie� dzisiejszy prywatyzacja niszczy zdrow� tkank� narodu, w zwi�zku z tym nalezy powo�ac komisj�.

samoobrona - na dzie� dzisiejszy Balcerowicz musi odejs�, a si�owanie na r�k� powinno stac sie sportem narodowym.

pis - na dzie� dzisiejszy s�owa przewodnicz�cego sa �wiete, co by nie mowic, my�le� nie wolno.

Po oko�o 2 miesi�cach, gdy pose� opanuje przekazan� mu wiedz� delegujemy kandydata na Wiejsk�, pokazujem dwa guziki i k�adziemy si� spa� spokojni o przysz�o�� ojczyzny. Przed zapadni�ciem w sen, aby zwr�ci�y si� nak�ady, wystawiamy na licytacj� �uka, kt�rego warto�c radykalnie wzrasta, poniewa� podr�owa� nim jak sie ju� wktr�tce oka�e znany z elokwencji, erudycji i troski o ojczyzn� parlamentarzysta - patriota


Matka_Kurka 2005-12-11 17:20
G�os�w: 69
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=489

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha