Poinformuj si� o nowym tek�cie
Abonuj RSS
dla mobilnych:
lajt.matka-kurka.net

g�os�w: 154503
wizyt: 825087
ods�on: 2103107

Podsumowanie IV RP
Wyjątkowy rok
Historia jednego życia
Zawiniło Webasto
Podw�rko

elektorat
polski katolicyzm
cz�owiek prosty
prawdziwy Polak
kompromitacja
patologia
manipulacja
mentalno�� kanara

raport wsi
nocna zmiana
stan wojenny
seks afera
lustracja
dyplomacja
gospodarka
prowokacja

kartofel
tandeta
choroba
w pewnej wsi
kuchnia staropolska
spowied�
czytelnik uzależniony

Archiwum

2008
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2007
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2006
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik
Wrzesie�
Sierpie�
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecie�
Marzec
Luty
Stycze�
2005
Grudzie�
Listopad
Pa�dziernik


dekomunizacja


Nazywam si� 4 letnia dziewczynka! Wyt�umaczcie mi co to jest dekomunizacja!
Wyt�umaczcie mi prosz�, co to jest dekomunizacja, sadz�c po nazwie jest to jaki� proces i tu zaczynaj� si� schody. Proces wobec czego lub kogo. W kraju gdzie od Piasta poszukiwano winnych stanu faktycznego, a nie rozwi�za� dla odmiany rzeczywisto�ci, co� takiego jak dekomunizacja zako�czy si� politycznym kasowaniem winnych i niewinnych ludzi, nie szkodliwych proces�w. Nie masz w Polsce wi�kszego antykomunisty ode mnie, kto zada k�am teorii nich udepcze ziemi�, ogrodzi plac wynajmie konie i kopie, a b�d� kruszy�. Marzy mi si� jako samokontroluj�cemu si� ideali�cie �wiat bez komunizmu i wielu innych izm�w, czasami marzenia si� spe�niaj� gorzej gdy w kar�owatej formie wypaczaj� rzeczywisto��. Znaj�c �ycie pewnie zostan� zastosowane kryteria cz�onkowstwa w PZPR i UB. Nad UB nie ma si� co rozczula�, �aden ubek nie powinien zasiada� w sp�kach skarbu, pa�stwa, w parlamencie i tego typu instytucjach publicznych. Ma�o mnie obchodzi, �e na 100 ubek�w znajdzie si� jeden, kt�ry sta� si� cz�owiekiem, nie interesuje mnie to z prostego powodu, za tak powa�ne b��dy i takie upodlenie samego siebie trzeba po prostu p�aci�. Co nie oznacza, �e mam ochot� si� pastwic na tymi smutnymi lud�mi, je�li kt�ry si� nawr�ci� niech szuka uczciwej pracy poza sektorem publicznym i nikt nie powinien ich linczowa�, bo to ju� wynaturzenie.  

Natomiast je�li, po tym co robili ubecy, nadal poszukuj� ciep�ych posadek pa�stwowych to znaczy, �e niczego nie zrozumieli i nie ma kogo �a�owa�. Swoj� drog� w ca�ej w tej �miesznej lustracji wyrywkowej, nawet nikomu nie przysz�o do g�owy, �eby list� ubek�w og�osi�, do wiadomo�ci publicznej, to mo�na zrobi� nie pope�niaj�c najmniejszego b��du i nikogo nie krzywdz�c. Jedyna wada tego projektu, jest taka, �e on nie mo�e uziemi� politycznych przeciwnik�w, wi�c wszyscy go olewaj�. Skora nie czas �a�owa� ubek�w, gdy wi�ry z komunizmu lec�, to czy warto �a�owa� by�ych cz�onk�w PZPR. Tak to warto, nawet bardzo warto, wielu, bardzo wielu by�ych cz�onk�w PZPR, swego czasu zagubionych, ale p�niejszym �yciem udowodnili, �e si� odnale�li, co wi�cej wielu z nich przyczyni�o si� do odzyskania wolno�ci. Rozumiem, �e w tym obszarze, dla obywateli IVRP, dekomunizacja powinna wygl�da� tak, �e Oleksego na indeks, a Jasi�skiego do rz�du, czyli klasyczny wytrych polityczny, komu trzeba dowali�. O ile o powrocie Oleksego i Milera, marze tak bardzo, jak o ciep�ym piwie i zimnych kobietach, o tyle nie mam poj�cia jak przeprowadzi� tak� operacj� oddzielania ziarna od plewy, kt�ra wymaga skalpela, a ch�opaki z IVRP, jak widz�, ju� ostrz� siekiery. Dlatego moim skromny zdaniem, w przeciwie�stwie do ubek�w odsuni�tych od korytka z definicji, by�ych prominentnych cz�onk�w PZPR powinno si� podda� pod os�d elektoratu, jak wida� skuteczno�� tego narz�dzia jest niemal 100%, niestety dopiero po 16 latach. Poza tym wszyscy wiemy, kto by� w PZPR prominentnym cz�onkiem, o UB nie wiemy prawie nic. Wywiesi� ubeckie list w sieci i urz�dach, da� spok�j szarym i nie szarym cz�onkom PZPR, jak maja parcie na w�adze niech przekonaj� elektorat, �e s� po pokucie i obiecuj� popraw�. Je�li si� myl� to wyt�umaczcie mi to jak 4 letniej dziewczynce kogo, co i jak chcecie dekomunizowa�.
Matka_Kurka 2006-09-09 15:52
G�os�w: 63
URL do tego tekstu: http://www.matka-kurka.net/post/?p=110

komentarze i post na forum onet.plG�osuj na ten tekst      Wy�lij ten tekst na E-Mail  dlaczego MK pisze

dlaczego na jedno kopyto

do oburzonych

dlaczego Matka_Kurka

dlaczego takie nagł�wki

eksperyment

Demokracja
Jakiej Polski chcemy?
Silna Polska?
B�g Honor Ojczyzna
Powstanie Warszawskie
antykomunizm
PIS - prawica?
wolność
liberalizm

tradycja
patriotyzm
kult biedy
dwie wizje Polski
populizm
procedura
dyktatura
rewolucja pa�dziernikowa
komunizm
dekomunizacja

sprawiedliwość
propaganda sukcesu
normalne pa�stwo
jest taki kraj
rewolucja moralna
kontrasty IV RP
IV RP i media
socjotechnika
skr�t my�lowyZobacz co pisz� blogerzy na najnowsze tematy:

wszystkie najnowsze


coś dla miłośnik�w motocykli
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha