ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja Zaloguj siŕ, by sprawdziŠ wiadomoÂci Wiadomości


Matka-Kurka.net - Archiwum


2008: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz
2007: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Pa´┐Ż Lis Gru
2006: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Pa´┐Ż Lis Gru
2005: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Pa´┐Ż Lis Gru

Sortuj według najlepszych w miesiącu 2006-10

Tekst 261 - 31 pa´┐Żdziernika 2006
IVRP ci´┐Żgle uczy sie od PRL, ale jest wyjatkowo opornym uczniem!
Postanowi´┐Żem zosta´┐Ż wyznawc´┐Ż PiS. Od pocz´┐Żtku mia´┐Żem opory estetycznoi-moralne, ale czego si´┐Ż nie robi dla ojczyzny, trafi´┐Żem na dobry moment, bo akurat pisowcy imprezuj´┐Ż, maja rocznic´┐Ż narodzin zgonu. Posz´┐Żem na stadion i kupi´┐Żem lewe Liwajsy, krawat w kszta´┐Żcie sznur´┐Żwki ze tombakow´┐Ż odznak´┐Ż i Najki. Wr´┐Żci´┐Żem do domu uprasowa´┐Żem d´┐Żinsy na kant za´┐Żo´┐Ży´┐Żem koszule, zawi´┐Żza´┐Żem sznur´┐Żwk´┐Ż, wypastowa´┐Że... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-31 22:09

G´┐Żos´┐Żw: 49


Tekst 260 - 30 pa´┐Żdziernika 2006
Jestem by´┐Żym cz´┐Żonkiem PZPR, chcia´┐Żbym wr´┐Żci´┐Ż do polityki, popieram IVRP!
Bardzo mnie cieszy ta deklaracja, ale jakbym ju´┐Ż gdzie´┐Ż jaki´┐Ż rok temu to s´┐Żysza´┐Ż. Cieszy mnie, bo po pierwsze oznacza przyspieszony koniec koalicji, po drugie 2 minutowe or´┐Żdzia zaczn´┐Ż si´┐Ż narodowi myli´┐Ż, przez co rozdwoi mu si´┐Ż w oczach og´┐Żlnie dost´┐Żpny komizm, a takie odreagowanie si´┐Ż narodowi przyda. By´┐Ż mo´┐Że ta aktywno´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra si´┐Ż zwi´┐Żkszy w kraju, b´┐Żdzie polega´┐Ż na osobistej wizytacji w´┐Żz´┐Ż´┐Ż... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-30 20:15

G´┐Żos´┐Żw: 39


Tekst 259 - 30 pa´┐Żdziernika 2006
Z du´┐Ż´┐Ż niecierpliwo´┐Żci´┐Ż czekam na spektakulerne samob´┐Żjstwa polityk´┐Żw!
Najlepiej aby akty mia´┐Ży charakter zbiorowy, to automatycznie rozwi´┐Żza´┐Żoby wiele problem´┐Żw r´┐Żwnie´┐Ż z edukacj´┐Ż. Wycieranie sobie buzi ludzkim nieszcz´┐Żciem, robienie z tragedii spot´┐Żw wyborczych i to z tak idiotycznymi has´┐Żami, to poziom podw´┐Żjnego dna. Najsmutniejsze jest to, ´┐Że w tym po´┐Żcigu za absurdem bior´┐Ż udzia´┐Ż media, nagle obudzi´┐Żem sie w kraju, gdzie nastolatki wieszaj´┐Ż si´┐Ż lawinowo. Podgr... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-30 17:38

G´┐Żos´┐Żw: 46


Tekst 258 - 30 pa´┐Żdziernika 2006
My w Polsce nie znamy poj´┐Żcia pokoju za wszelk´┐Ż cen´┐Ż! Gazrurki w d´┐Żonie!
Na czym polega dyplomacja? Dyplomacja polega na tym, aby m´┐Żwi´┐Ż partnerowi rzeczy, kt´┐Żre partner chce us´┐Żysze´┐Ż, a w czasie gdy si´┐Ż nimi delektuje zrobi´┐Ż rzeczy, kt´┐Żre chce si´┐Ż zrobi´┐Ż. Innymi s´┐Żowy to sztuka takiego pokonania partnera, kt´┐Żre pozostawia w nim wra´┐Żenie zwyci´┐Żstwa. Tymczasem to co wyprawia pan I strateg i jego akolici mo´┐Żna nazwa´┐Ż maglem, mo´┐Żna nazwa´┐Ż przepychank´┐Ż w tramwaju podczas ok... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-30 16:40

G´┐Żos´┐Żw: 95


Tekst 257 - 29 pa´┐Żdziernika 2006
Niemcy to ju´┐Ż nar´┐Żd cywilizowany! "Polacy" maj´┐Ż mentalno´┐Ż´┐Ż Niemc´┐Żw z 1939 r !
Dziwne ko´┐Żo zatoczy´┐Ża historia, Niemcy to nar´┐Żd cywilizowany i krytyczny wobec siebie, wyci´┐Żgaj´┐Żcy wnioski z w´┐Żasnej przesz´┐Żo´┐Żci. Polacy zachowuj´┐Ż sie bezmy´┐Żlnie i g´┐Żupio jak Niemcy w latach 30, przykro patrze´┐Ż na b´┐Żazenad´┐Ż, cho´┐Żby na tym forum. Nie mam wielkich ambicji patriotycznych i nie uwa´┐Żam, aby Polska by´┐Ża p´┐Żpkiem ´┐Żwiata, wr´┐Żcz przeciwnie dziwny to i wiecznie zacofany kraj. Jednak, ´┐Żyje tu... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-29 20:39

G´┐Żos´┐Żw: 128


Tekst 253 - 29 pa´┐Żdziernika 2006
Referendum! Kto jest za powrotem ziem odzyskanych do niemieckiej macierzy ?
Przyda´┐Żby si´┐Ż taki kr´┐Żtki kurs szacunku dla pracy, nauki i wgrabienia w´┐Ż´┐Żsnego obej´┐Żcia, wielu obywatelom IVRP, dobra niemiecka szko´┐Ża ´┐Życia. Mam ma´┐Ż´┐Ż propozycj´┐Ż dla wyznawc´┐Żw PiS i samych cz´┐Żonk´┐Żw PiS. Tak tu sobie siedzimy anonimowo w sieci i nic o sobie nie wiemy, proponuje aby´┐Żmy si´┐Ż bli´┐Żej poznali, opowiedzcie o sobie. Nie chcia´┐Żbym wam narzuca´┐Ż jakiego´┐Ż porz´┐Żdku opowie´┐Żci, ale ´┐Żatwiej b´┐Żdzie... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-29 16:16

G´┐Żos´┐Żw: 49


Tekst 241 - 29 pa´┐Żdziernika 2006
Dopiero gdybym mia´┐Ż do wyboru  PZPR i PIS waha´┐Żbym si´┐Ż co wybra´┐Ż!
Niemcy ju´┐Ż dawno zrezygnowa´┐Ży z tego o czym I strateg nie wie, ´┐Że zrezygnowa´┐Ży, s´┐Ż stosowne dokumenty, prosz´┐Ż zwr´┐Żci´┐Ż sie o pomoc do jakiego´┐Ż by´┐Żego mnistra MSZ,to zapwene wska´┐Że gdzie tego szuka´┐Ż. Dlaczego do by´┐Żego, bo obecny nie ma oczywi´┐Żcie poj´┐Żcia o czym mowa. S´┐Ż jednak rzeczy bardziej ciekawe od niewiedzy polityk´┐Żw, kt´┐Żra jest powszechna. W´┐Ża´┐Żnie sobie obejrza´┐Żem program w TV komercyjnej i ... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-29 13:10

G´┐Żos´┐Żw: 49


Tekst 174 - 28 pa´┐Żdziernika 2006
Agenci byli rekrutowani spo´┐Żr´┐Żd ludzi inteligentnych ! W PiS nie ma agent´┐Żw!
Nie potrafi´┐Ż tego racjonalnie wyt´┐Żumaczy´┐Ż, ale w IVRP czuje si´┐Ż jak w okresie stanu wojennego. Wczoraj przeczyta´┐Żem kilku zdaniowe odczucie jednego z internaut´┐Żw utrzymane w podobnym duchu. Patrz´┐Żc na ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż tego przedsi´┐Żwzi´┐Żcia zwanego IVRP cho´┐Żby nie wiem jak by´┐Ż krytycznym nie da sie tego ´┐Żenuj´┐Żcego spektaklu por´┐Żwna´┐Ż z tamtym czasem w ´┐Żaden spos´┐Żb, nie ta skala, mimo wszystko nie ten ustr´┐Żj, a... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-28 12:36

G´┐Żos´┐Żw: 113


Tekst 173 - 27 pa´┐Żdziernika 2006
Powstrzymuje ´┐Żzy wzruszenia! To wielka chwila dla Polski pocz´┐Żtek ko´┐Żca IVRP!
Patrz´┐Ż z podziwem jak hartuje sie stal IVRP, r´┐Żce same sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż do oklaskow i strach przerwa´┐Ż owacje. Ta wiadomo´┐Ż´┐Ż ostatecznie mnie przekona´┐Ża, ´┐Że ze mn´┐Ż jest dot´┐Ż by´┐Żo co´┐Ż nie tak, ja widzia´┐Żem sprawy inaczej ni´┐Ż si´┐Ż je powinno widzie´┐Ż. Skoro wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż parlamentarna podejmuje decyzj´┐Ż, ´┐Że pan Kotlinowski mimo zarzut´┐Żw o dziwne powi´┐Żzania z dziwnym biznesmenem zostaje s´┐Żdzi´┐Ż TK, to nie mo´┐Że by´┐Ż... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-27 17:46

G´┐Żos´┐Żw: 44


Tekst 172 - 27 pa´┐Żdziernika 2006
Dop´┐Żki doniesienia Naszego Dziennika nie potwierdzi TV Trwam nie uwierz´┐Ż !
Jedno jest pewne, IVRP nie spocznie dop´┐Żki nie napisze nowej w´┐Żasnej historii m´┐Żcze´┐Żstwa i martyrologii. Zadanie jest karko´┐Żomne, wykreowa´┐Ż dw´┐Żch szeregowych partyzant´┐Żw-kwatermistrz´┐Żw na sztab dowodz´┐Żcy, to nadludzki wysi´┐Żek propagandowy. Skoro jednak niezb´┐Żdny jest proces oczyszczenia narodu z wszelkiej ma´┐Żci podejrzanych wsp´┐Żpracownik´┐Żw aparatu represji, chcia´┐Żbym zg´┐Żosi´┐Ż kolejnego kandydata, ... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-27 11:18

G´┐Żos´┐Żw: 45


Tekst 160 - 26 pa´┐Żdziernika 2006
TV publiczna to kompleksowy materia´┐Ż jak si´┐Ż nie powinno robi´┐Ż telewizji !
Co oznacza, ´┐Że pe´┐Żni swoj´┐Ż funkcje wbrew obowi´┐Żzuj´┐Żcemu prawu. W dobie IVRP nie jest to oczywi´┐Żcie zarzut, a norma moralna. Mam proste pytanie, czy ktokolwiek z homo sapiens ma problem z ocen´┐Ż tego co si´┐Ż w TV publicznej dzieje, chyba nawet Steve Wonder czuje, ´┐Że obraz przesta´┐Ż przedstawia´┐Ż rzeczywisto´┐Ż´┐Ż, a   zacz´┐Ż´┐Ż j´┐Ż kreowa´┐Ż. Drugie proste pytanie, kiedy publiczna by´┐Ża inna, to znaczy nie n... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-26 20:34

G´┐Żos´┐Żw: 117


Tekst 159 - 25 pa´┐Żdziernika 2006
Lech i Jaros´┐Żaw - ´┐Żcie´┐Żki martyrologii, czyli jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda opozycji!
Jak rodzi´┐Ża si´┐Ż legenda, czyli brat i brat tego brata, kt´┐Żrego pr´┐Żbowano zabi´┐Ż przy pomocy przebitych profesjonalnie, wybuchaj´┐Żcych opon, w zupe´┐Żnie nowej furze, poniewa´┐Ż by´┐Ż niezwykle gro´┐Żnym opozycjonist´┐Ż, jak si´┐Ż okaza´┐Żo. A jak to si´┐Ż zacz´┐Żo?

1) Rok 1968 - 22 letni Adam Michnik zostaje relegowany z uczelni za protesty studenckie, Jacek Kuro´┐Ż siedzi w wi´┐Żzieniu za pr´┐Żb´┐Ż podj´┐Żcia dyskusji... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-25 20:52

G´┐Żos´┐Żw: 1284


Tekst 158 - 25 pa´┐Żdziernika 2006
A ja s´┐Żdzi´┐Żem, ´┐Że etap dziecinnego aktorstwa panowie maj´┐Ż ju´┐Ż za sob´┐Ż !
Nawet z tak nijakiego ´┐Życiorysu mo´┐Żna w dobie powszechnej informacji zrobi´┐Ż m´┐Żczennika, ´┐Żmiechu przy tym co niemiara, jak to w "showle". Polska jest krajem biednym, w kt´┐Żrym w wi´┐Żkszo´┐Żci ´┐Żyj´┐Ż ´┐Żrednio rozgarni´┐Żci tubylcy. Od 17 lat nie potrafi´┐Ż polscy autochtoni poradzi´┐Ż sobie z w´┐Żasnym mitem komunizmu. Najch´┐Żtniej przeci´┐Żtny polski endemit chcia´┐Żby takiego komunizmu, w kt´┐Żrym nie ma komu... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-25 15:11

G´┐Żos´┐Żw: 43


Tekst 157 - 25 pa´┐Żdziernika 2006
Dotar´┐Żem do materia´┐Ż´┐Żw podajacych pe´┐Żn´┐Ż list´┐Ż biesiadnik´┐Żw z Magdalenki! Szok!
Dzi´┐Ż rano dotar´┐Żem do opracowania znanego historyka IPN, kt´┐Żrego nazwiska dla dobra naukowca nie ujawni´┐Ż dodam tylko, ´┐Że jest to znany prawicowy Antoni D., cz´┐Żsty go´┐Ż´┐Ż programu rozrywkowo - religijnego "Warto rozmawia´┐Ż". Antoni D w swojej pracy ujawnia nazwiska uczestnik´┐Żw tajnych rozm´┐Żw w Magdalence. Lektura jest pora´┐Żaj´┐Żca, zebrane przez historyka dowody s´┐Ż twarde, relacje ´┐Żwiadk´┐Żw nie... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-25 09:53

G´┐Żos´┐Żw: 45


Tekst 148 - 24 pa´┐Żdziernika 2006
Wysy´┐Żanie komunikat´┐Żw na tym poziomie zak´┐Żada ocie´┐Ża´┐Żo´┐Ż´┐Ż umys´┐Żow´┐Ż elektoratu!
Je´┐Żli permementne podgrzewanie atmosfery sensacji, krzyczenie o zbrodni bez podawania dow´┐Żd´┐Żw nie jest manipulacj´┐Ż na poziomie najbardziej prostej z mo´┐Żliwych socjotechnik, a w zasadzie czystej propagandy, to ja ju´┐Ż nie wiem co jest manipulacj´┐Ż. Tekst´┐Żw poruszaj´┐Żcych problematyk´┐Ż, kto inteligentny, a kto zmanipulowany by´┐Żo ju´┐Ż tyle, ´┐Że w zasadzie a´┐Ż sie nie che do tego wraca´┐Ż. Jednak z drugiej str... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-24 17:00

G´┐Żos´┐Żw: 42


Tekst 147 - 24 pa´┐Żdziernika 2006
Czy kto´┐Ż sie orientuje, jak z bud´┐Żetem? Mamy jaki´┐Ż bud´┐Żet, czy jest podejrzany ?
Niestety szczeg´┐Ży sa obj´┐Żte tajemnic´┐Ż ´┐Żledztwa. I tak w k´┐Żko i tak do znudzenia, jednak skutecznie karmi si´┐Ż t´┐Żumy sensacj´┐Ż dozowan´┐Ż. Par´┐Ż tygodni temu pisa´┐Żem, ´┐Że przy tak nieudolnej postawie opozycji PiS bez trudu przykryje afer´┐Ż ta´┐Żm Beger i odrobi straty w sonda´┐Żach dostarczaj´┐Żc masom atrakcji polegaj´┐Żcych na machaniu kocim ogonem i bez cienia satysfakcji stwierdzam, ´┐Że s´┐Żowo cia´┐Żem si´┐Ż staj... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-24 12:02

G´┐Żos´┐Żw: 48


Tekst 144 - 23 pa´┐Żdziernika 2006
A czy inwigilacja dziennikarzy przez ministra sprawiedliwo´┐Żci to by´┐Ża zbrodnia?
A co to znaczy normalne pa´┐Żstwo?  Co to znaczy trzeba oczy´┐Żci´┐Ż pa´┐Żstwo z patologii i wp´┐Żywu s´┐Żu´┐Żb specjalnych, uk´┐Żad´┐Żw biznesowych? Czym jest sprzedawanie publice takiego mitu, takiej ba´┐Żni dla ubogich, jak nie skrajn´┐Ż patologi´┐Ż w´┐Ża´┐Żnie. Jeszcze nie dawno Polacy wierzyli, ´┐Że polityk´┐Ż robi si´┐Ż kl´┐Żcz´┐Żc i obur´┐Żcz ´┐Żciskaj´┐Żc flag´┐Ż narodow´┐Ż, wznosi mod´┐Ży do Boga, aby zas´┐Ża´┐Ż ´┐Żask´┐Ż rewolucji moralnej... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-23 16:32

G´┐Żos´┐Żw: 159


Tekst 145 - 23 pa´┐Żdziernika 2006
I to jest klasa! Nie dotrzyma´┐Ż warunk´┐Żw normalnych negocjacji i odchodzi!
I to sie nazywa cz´┐Żowiek honoru, min´┐Żo dwa tygodnie, Begerowa nie zosta´┐Ża sekretarzem stanu, to si´┐Ż ch´┐Żop zachowa´┐Ż jak fighter. Nie to co ten Lipi´┐Żski, no wie pani, prezes w´┐Ża´┐Żciwie niezdecydowany, to znaczy nie m´┐Żwi nie, tylko nie teraz, ale teoretycznie to i sejm mo´┐Żna obci´┐Ż´┐Ży´┐Ż, takie kalesony a nie facet. Nie przesadzajmy jednak z t´┐Ż dymisj´┐Ż, to jest zwyk´┐Ża czystka, po tym co pan Mojzesowicz o... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-23 14:55

G´┐Żos´┐Żw: 50


Tekst 146 - 23 pa´┐Żdziernika 2006
Bez przesady zawsz kibicuje si´┐Ż mniejszemu i s´┐Żabszemu! Lechu do boju!
Nie no bez przesady z tymi z´┐Żo´┐Żliwo´┐Żciami, je´┐Żli chodzi o pojedynki, to ja zawsze kibicuje mniejszemu i s´┐Żabszemu. Pot´┐Żny rosyjski nied´┐Żwied´┐Ż jest o ca´┐Że 2 cm wy´┐Ższy, ma´┐Ży nie daj si´┐Ż.

A tak powa´┐Żnie, to dzi´┐Żkujmy wszyscy Bogu, ´┐Że ta Polska jaka jest, taka jest, jednak nie da sie por´┐Żwna´┐Ż nawet takiego kaczora z tymi Azjatami za Bugiem. Dlatego te´┐Ż dmuchajmy na zimne, bo to ´┐Żadne pociesze... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-23 14:24

G´┐Żos´┐Żw: 44


Tekst 143 - 23 pa´┐Żdziernika 2006
To jednak pewien regres, po sprawie bilbordowej, gdzie dowody by´┐Ży pora´┐Żaj´┐Żce!
By´┐Żoby mi nawet ´┐Żal tych nieudacznik´┐Żw z PiS, gdyby nie byli tacy komiczni i irytuj´┐Żcy w rozpaczliwym poszukiwaniu sukcesu propagandowego, kt´┐Żre przyjmuje ju´┐Ż form´┐Ż manii prze´┐Żladowczej. Ch´┐Żopcy postawili sobie og´┐Żlna tez´┐Ż, ´┐Że Polsk´┐Ż od st´┐Żp do g´┐Ż´┐Żw rz´┐Żdzi uk´┐Żad i b´┐Żd´┐Ż polowa´┐Ż do skutku, by ka´┐Żd´┐Ż przy´┐Żapan´┐Ż czarownice opiecz´┐Żtowa´┐Ż uk´┐Żadem. Nikt o zdrowych zmys´┐Żach nie powie, ´┐Że w Polsce nie ma pat... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-23 10:16

G´┐Żos´┐Żw: 46


Tekst 47 - 21 pa´┐Żdziernika 2006
Nigdy nie krzykn´┐Ż komuno wr´┐Ż´┐Ż! Millera mam do´┐Ż´┐Ż ale t´┐Żskni´┐Ż za Hausnerem!
Ja mam nadzieje, ´┐Że na Mazurze si´┐Ż nie sko´┐Żczy. czeka sprawa Andrzeja Urba´┐Żskiego wyrzuconego z kancelarii prezydenta, obecnie doradcy premiera, oskar´┐Żanego o powi´┐Żzania z baronem SLD Nawratem. Ci´┐Żg´┐Że na wyrok czeka by´┐Ży minister Parys, defrauduj´┐Żcy kas´┐Ż Polsko Niemieckiego Pojednania. Nie wyja´┐Żniona jest rola prokuratora z lat 70 Wassermana, kt´┐Żry umacnia´┐Ż demokracj´┐Ż. Nie jasny jest udzia´┐Ż wicemi... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-21 20:48

G´┐Żos´┐Żw: 51


Tekst 49 - 21 pa´┐Żdziernika 2006
Je´┐Żli kto´┐Ż wysy´┐Ża komunikaty na tym poziomie zak´┐Żada u´┐Żomno´┐Ż´┐Ż odbiorcy!
Ci´┐Żko jest mi zdefiniowa´┐Ż tak´┐Ż postaw´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż trzeba nazwa´┐Ż po imieniu `bezmy´┐Żlno´┐Żci´┐Ż zorganizowan´┐Ż'. Zak´┐Żadaj´┐Żc, ´┐Że jeszcze cokolwiek mo´┐Żna dobrego powiedzie´┐Ż o cz´┐Żowieku, kt´┐Żry nie mia´┐Ż zosta´┐Ż premierem je´┐Żli jego brat zostanie prezydentem, kt´┐Żry nazywa morderc´┐Ż demokracji lidera opozycyjnej partii maj´┐Żcego jeszcze nie dawno wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż 40 pos´┐Ż´┐Żw i sprawowa´┐Ż jego funkcj´┐Ż, kt´┐Żry splugawi´┐Ż ´┐Żwi´┐Żte m... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-21 20:04

G´┐Żos´┐Żw: 46


Tekst 48 - 21 pa´┐Żdziernika 2006
Poziom polskiej dyplomacji konkuruje z atmosfer´┐Ż magla i bazaru!
Poziom polskiej dyplomacji jest tak nisko posadowiony, ´┐Że wzbudza sensacj´┐Ż w Europie. Normalnie nie komentuje si´┐Ż zachowa´┐Ż przyw´┐Żdc´┐Żw takich grajdo´┐Ż´┐Żw jak Polska, chyba, ´┐Że uczyni´┐Ż co´┐Ż spektakularnego lub osobliwego. Poniewa´┐Ż od paru miesi´┐Żcy Polska robi same osobliwe rzeczy, to wzbudza konsternacj´┐Ż i prowokuje komentarze. Mniej wi´┐Żcej dzia´┐Ża to tak jak wypowied´┐Ż Putina o jurno´┐Żci izraelskiego pre... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-21 13:49

G´┐Żos´┐Żw: 109


Tekst 45 - 20 pa´┐Żdziernika 2006
´┐Żeb ja by´┐Ż breszczaty na oczy, to by uwierzy´┐Ż! Wszyscy widz´┐Ż, ´┐Że to nie dzik!
Mo´┐Że faktycznie jest co´┐Ż we mnie takiego, ´┐Że sie uwzi´┐Ż´┐Żem na tych Kaczy´┐Żskich i tylko bym si´┐Ż czepia´┐Ż. Mo´┐Że faktycznie jest tak, ´┐Że oni si´┐Ż staraj´┐Ż upolowa´┐Ż co si´┐Ż da, to znaczy wyja´┐Żni´┐Ż sprawy nagromadzone przez 17 lat, aby juz nigdy wi´┐Żcej w Polsce nie by´┐Żo afer i korupcji. Przedstawia´┐Żem wczoraj na forum pewien porz´┐Żdek historyczny, na 152 komentarze nie by´┐Żo ani jednego g´┐Żosu polemicznego, wie... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-20 11:47

G´┐Żos´┐Żw: 41


Tekst 46 - 20 pa´┐Żdziernika 2006
IVRP ci´┐Żgle sie uczy od PRL, ale to wyj´┐Żtkowo oporny ucze´┐Ż! Totalne upokorzenie!
Zacznijmy mo´┐Że od pocz´┐Żtku, czyli osoby pana Guzowatego. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żry pierwsze pieni´┐Żdze zarobi´┐Ż z Ruskimi, w czasach, gdy w te rewiry nawet Tatarzy si´┐Ż nie zap´┐Żdzali i Czeczeni mieli opory, w ka´┐Żdym razie na pewno ´┐Żaden cywilizowany biznesmen europejski nie chcia´┐Ż s´┐Żysze´┐Ż o podobnych partnerach do interesu. Je´┐Żli pan Guzowaty pr´┐Żbuje mi wm´┐Żwi´┐Ż, ´┐Że on bidulek nie kr´┐Żci´┐Ż interes´┐Żw dzi´┐Żki uk´┐Żadom... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-20 11:32

G´┐Żos´┐Żw: 43


Tekst 44 - 19 pa´┐Żdziernika 2006
Spraw´┐Ż zajmuje si´┐Ż Ziobro i Wasserman na miejscu Oli nie traci´┐Żbym nadziei!
Nie chcia´┐Żbym by´┐Ż z´┐Żo´┐Żliwy, ale tym razem mo´┐Że nie zadzia´┐Ża´┐Ż zasada do trzech razy sztuka. O 6.00 kipisz w PZU, po po´┐Żudniu konferencja z niszczark´┐Ż, pora´┐Żaj´┐Żce dowody, armia zg´┐Żaszaj´┐Żcych si´┐Ż ´┐Żwiadk´┐Żw i w ko´┐Żcu ´┐Żledztwo zako´┐Żczone procesem przeciw pos´┐Żowi Kurskiemu o znies´┐Żawienie. 6.50 na sygnale podje´┐Żd´┐Żaj´┐Ż czarne Wo´┐Żgi pod mieszkanie zdziwionego i potulnie zg´┐Żaszaj´┐Żcego si´┐Ż na ka´┐Żde wezwanie m... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-19 20:23

G´┐Żos´┐Żw: 31


Tekst 43 - 19 pa´┐Żdziernika 2006
A czy wiecie, ´┐Że pan W´┐Żsacz odzyska´┐Ż paszport i mo´┐Że sobie jecha´┐Ż do Tybetu?
Kto dzi´┐Ż pami´┐Żta t´┐Ż spektakularn´┐Ż akcj´┐Ż o 6.50 jak si´┐Ż wioz´┐Żo pana W´┐Żsacza, przez p´┐Ż Polski, by zapobiec wycieczce do Tybetu. Dzi´┐Ż pan W´┐Żsacz mo´┐Że sobie jecha´┐Ż i na Kamczatk´┐Ż, grzecznie oddano mu paszport i przeproszono za k´┐Żopot. Czekam, kiedy ministerstwo mi´┐Żo´┐Żci i s´┐Żu´┐Żby nadzoru obywatelskiego dzia´┐Żaj´┐Żce w ´┐Żwietle kamer przeprosz´┐Ż Pana Jana Rulewskieo, za skandaliczne oskar´┐Żenie i nocne przes´┐Ż... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-19 11:42

G´┐Żos´┐Żw: 45


Tekst 42 - 18 pa´┐Żdziernika 2006
Nawet nie szyte, a fastrygowane! Wie´┐Żci z IVRP to gotowy materia´┐Ż satyryczny!
Pomijajac wszlekie sympatie polityczne, nale´┐Ży patrzyc na to z politowaniem i u´┐Żmiechem. Pr´┐Żba udowodnienia, ´┐Że za spraw´┐Ż inwigilacji prawicy odpowaidaj´┐Ż podrz´┐Żdni ´┐Żwcze´┐Żnie urz´┐Żdnicy, kt´┐Żrzy dzi´┐Ż s´┐Ż bezpo´┐Żredni´┐Ż konkurencj´┐Ż polityczn´┐Ż, a bezpo´┐Żredni prze´┐Żo´┐Żeni w tym czasie, kt´┐Żzy s´┐Ż poza podejrzeniem, bo nie licz´┐Ż si´┐Ż w sonda´┐Żach, to ju´┐Ż poziom podujnego dna. Przeciez to polityczny proces pokazao... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-18 17:32

G´┐Żos´┐Żw: 108


Tekst 41 - 18 pa´┐Żdziernika 2006
To jednak pewien regres, po w sprawie bilbordowej gdzie dowody by´┐Ży pora´┐Żaj´┐Żce!
Chcia´┐Żbym pokaza´┐Ż pewien mechanizm, kt´┐Żry do znudzenia wykorzystuj´┐Ż od pocz´┐Żtku swojej politycznej drogi obaj bli´┐Żniacy. Mechanizm polega na waleniu pi´┐Żci´┐Ż w szcz´┐Żk´┐Ż swoich wrog´┐Żw politycznych, a potem organizowaniu obdukcji i konferencji prasowych, na kt´┐Żrych pokazuje si´┐Ż otarte kostki na zaci´┐Żni´┐Żtych pi´┐Żciach. Kilka konkret´┐Żw i przyk´┐Żad´┐Żw.

1) Odej´┐Żcie z kancelarii Wa´┐Ż´┐Żsy po dwunastu la... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-18 15:05

G´┐Żos´┐Żw: 59


Tekst 40 - 17 pa´┐Żdziernika 2006
Towarzysz Winnicki przem´┐Żwi´┐Ż w przerwie meczu i ju´┐Ż po towarzyszu!
Historia lubi sie powtarza´┐Ż, mamy wr´┐Żcz modelowy schemat rozpadu i upadku kolejnej si´┐Ży, kt´┐Żra metodami rewolucji i na bazie skandalu poprzednik´┐Żw zbudowa´┐Ża wizj´┐Ż raju na ziemi. W zasadzie i AWS i SLD, tak naprawd´┐Ż rozpad´┐Ż si´┐Ż pod koniec kadencji, kiedy lawinowo wychodzi´┐Ży na jaw wszystkie afery. W´┐Żwczas ratowali si´┐Ż przebudowa rz´┐Żdu i mydleniem oczu wyborc´┐Żw, kt´┐Żrzy mydlin ju´┐Ż nie byli w stanie p... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-17 20:54

G´┐Żos´┐Żw: 62


Tekst 483 - 17 pa´┐Żdziernika 2006
Dopiero gdybym mia´┐Ż do wyboru PZPR i PIS waha´┐Żbym si´┐Ż co wybra´┐Ż !
Gdybym mia´┐Ż jednym s´┐Żowem okre´┐Żli´┐Ż co mnie najbardziej odrzuca od obecnej w´┐Żadzy i jej poplecznik´┐Żw u´┐Ży´┐Żbym s´┐Żowa `tandeta'. Ka´┐Żdemu przedsi´┐Żwzi´┐Żciu, ka´┐Żdemu celowi wyznaczonemu przez t´┐Ż grup´┐Ż kultywuj´┐Żc´┐Ż bylejako´┐Ż´┐Ż, towarzyszy tandeta i tak jak s´┐Żowo tandeta jest naturalnie przypisane do tych ludzi, tak s´┐Żowo towarzysz idealnie je uzupe´┐Żnia. Powsta´┐Żo co´┐Ż na wz´┐Żr i podobie´┐Żstwo komuny skupiaj´┐Żcej ... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-17 16:12

G´┐Żos´┐Żw: 184


Tekst 29 - 17 pa´┐Żdziernika 2006
Ci to maj´┐Ż dobrze! Tylko biedna Renata Beger musi odczeka´┐Ż dwa tygodnie!
Wczoraj mieli´┐Żmy dwie symboliczne uroczysto´┐Żci, najpierw wszyscy notable IVRP pod sztandarem prawa i sprawiedliwo´┐Żci, rewolucji moralnej, udali si´┐Ż na premier´┐Ż filmu `Karol - cz´┐Żowiek, kt´┐Żry zosta´┐Ż papie´┐Żem'. Nie zamierzam pisa´┐Ż recenzji z filmu, po pierwsze pewnie jestem niegodnym, bom grzesznik i ateista, po drugie filmu nie widzia´┐Żem, po trzecie mimo wymienionych wad ma t´┐Ż odrobin´┐Ż wyczucia, ab... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-17 10:58

G´┐Żos´┐Żw: 45


Tekst 28 - 16 pa´┐Żdziernika 2006
Ten "ekspres" nie dojedzie dalej niz do stacji im Edgara Gosiewskiego! Wyrok !
´┐Żapi´┐Ż si´┐Ż za brzuch jedn´┐Ż r´┐Żk´┐Ż i za usta drug´┐Ż, brzuch aby st´┐Żumi´┐Ż wybuch ´┐Żmiechu, a usta by nie zwymiotowa´┐Ż. Przygl´┐Żdaj´┐Żc si´┐Ż temu wszystkiemu tylko szaleniec mo´┐Że si´┐Ż doszukiwa´┐Ż jakiej´┐Ż logiki i strategii, cz´┐Żowiek my´┐Żl´┐Żcy  widzi, ´┐Że to jeden wilki chaos, a kolejne posuni´┐Żcia s´┐Ż kwestia impulsu, epizod´┐Żw i emocji amator´┐Żw w kr´┐Żtkich ch´┐Żopi´┐Żcych spodenkach.  Kiedy s´┐Żucham tych amatorski... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-16 20:12

G´┐Żos´┐Żw: 43


Tekst 26 - 16 pa´┐Żdziernika 2006
Geniusz strategii doprowadzi´┐Ż do koalicji na warunkach Leppera! Tragifarsa!
Jak to na pi´┐Żmie, przecie´┐Ż pan minister Lipi´┐Żski ju´┐Ż zanotowa´┐Ż wszelkie potrzeby SO i prolongowa´┐Ż na dwa tygodnie, teoretycznie to i sejm mo´┐Żna obci´┐Ż´┐Ży´┐Ż wydatkami na pensje. Zdaje si´┐Ż jednak, ´┐Że to by´┐Żo indywidualne zapotrzebowanie, teraz pertraktacje dotycz´┐Żce dobra, a raczej d´┐Żbr Polski wymagaj´┐Ż i wi´┐Żkszej skali i pewniejszych gwarancji, nie wiem mo´┐Że jaki´┐Ż weksel I strateg podpisze. Szczerze m´┐Ż... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-16 09:11

G´┐Żos´┐Żw: 106


Tekst 27 - 15 pa´┐Żdziernika 2006
List otwarty frustrata do przyjaci´┐Ż "wszech" i "prawdziwych" Polak´┐Żw!
Do przyjaci´┐Ż "wszech" i "parwdziwych" Polak´┐Żw. Przyszed´┐Ż taki czas, ´┐Że ´┐Żatwiej by´┐Ż bezmy´┐Żlnym ni´┐Ż my´┐Żl´┐Żcym. Mamy koniunktur´┐Ż na tandet´┐Ż. Dzi´┐Ż ka´┐Żdy, kto chce si´┐Ż dowarto´┐Żciowa´┐Ż krzyczy jestem za i nikt go nie pyta, czy 6 klas podstaw´┐Żwki wystarczy, nikt go nie zapyta dlaczego siedzia´┐Ż 4 razy, je´┐Żli powie jestem za, jest zwolniony z kolejnych pyta´┐Ż. Mo´┐Żesz by´┐Ż imbecylem, ale zo... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-15 19:03

G´┐Żos´┐Żw: 263


Tekst 23 - 15 pa´┐Żdziernika 2006
Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż "katolik´┐Żw" ju´┐Ż wr´┐Żci´┐Ża z ko´┐Żcio´┐Ża i przekazuje znak pokoju!
Gdy nie ma si´┐Ż w´┐Żasnej historii, zajmuje si´┐Ż recenzjami cudzych ´┐Życiorys´┐Żw. Patrz´┐Żc na `przyjaci´┐Ż' z PiS, mam wra´┐Żenie, ´┐Że to wieczni teoretycy, co im w praktyce ani drgnie. Sp´┐Żnieni partyzanci wyszli z lasu i pr´┐Żbuj´┐Ż drog´┐Ż eliminacji wszystkich cz´┐Żonk´┐Żw sztabu wyj´┐Ż´┐Ż na bohater´┐Żw. Mo´┐Żna z kwatermistrz´┐Żw czyni´┐Ż profesjonalist´┐Żw, mo´┐Żna asystent´┐Żw nazywa´┐Ż zdolnymi, ale to s´┐Ż i b´┐Żd´┐Ż zawsze 4 garnitu... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-15 11:04

G´┐Żos´┐Żw: 49


Tekst 22 - 14 pa´┐Żdziernika 2006
teraz w IVRP rz´┐Żdzi Lepper i to od niego zale´┐Ży, co bedzie, a czego nie b´┐Żdzie!
Rozumiem i nie rozumiem po co te bu´┐Żczuczne komentarze do oczywistego upadku i to powt´┐Żrnego. Nic tu PiS nie ma do powiedzenia, wybor´┐Żw si´┐Ż boi i s´┐Żusznie, a je´┐Żli chodzi o koalicje, to lepiej nie pyskowa´┐Ż do Andrzeja. To nie PiS decyduje co b´┐Żdzie z Lepperem, to Lepper zdecyduje co b´┐Żdzie z PiS. Fantastyczna kompromitacja, pos´┐Żanka Renata i minister Lipi´┐Żski w jednej koalicyjnej ´┐Żawie, kto o zdro... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-14 16:51

G´┐Żos´┐Żw: 226


Tekst 8 - 13 pa´┐Żdziernika 2006
Czy to prawda, ze kancelraia nagrywa wszystkie rozmowy z opozycj´┐Ż?
Wczoraj jeden z pracownik´┐Żw kancelarii przyzna´┐Ż, ´┐Że rozmowy w pa´┐Żacu prezydenckim s´┐Ż nagrywane, po czym doda´┐Ż, ´┐Że to jest standard uprawiania polityki.  Takie standardy polityczne znane s´┐Ż mi z rozm´┐Żw kremlowskich i junt ameryki ´┐Żaci´┐Żskiej. No ale mniejsza, o paranoj´┐Ż, zobaczmy co tam si´┐Ż dzieje w pa´┐Żstwie gdzie ´┐Żyj´┐Ż dwaj bli´┐Żniacy i rz´┐Żdzi nimi kierownik PGR. W s´┐Żynnej i g´┐Żo´┐Żnej sprawie inwi... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-13 09:51

G´┐Żos´┐Żw: 43


Tekst 16 - 12 pa´┐Żdziernika 2006
"Nigdy wi´┐Żcej nie wolno ju´┐Ż rozmawia´┐Ż z ludzmi o marnej reputacji"
"Ale trzeba z tego wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż wniosek, nigdy wi´┐Żcej nie wolno ju´┐Ż rozmawia´┐Ż z ludzmi o marnej reputacji.


Oklaski ´┐Ż

I chc´┐Ż wam tutaj, w tym szczeg´┐Żlnym miejscu, w tym, mo´┐Żna powiedzie´┐Ż, ´┐Żwi´┐Żtym miejscu Polak´┐Żw, przyrzec, ´┐Że nigdy wi´┐Żcej ju´┐Ż z takimi ludzmi rozmawia´┐Ż nie b´┐Żdziemy."


Koncepcja ostatecznego skompromitowania trzech partii populistycznych jest ostatnim gwozdzi... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-12 18:18

G´┐Żos´┐Żw: 137


Tekst 15 - 12 pa´┐Żdziernika 2006
Plenum KC PiS odwo´┐Ża´┐Żo obrady, aby da´┐Ż czas egzekutywie na podj´┐Żcie decyzji!
Czy to oznacza, ´┐Że ZOmo stoi ju´┐Ż po w´┐Ża´┐Żciwej straonie "tam gdzie MY", czy mo´┐Że by´┐Ża jaka´┐Ż beatyfikacja SO, kt´┐Żra mi umkn´┐Ża? Kiedy´┐Ż chwali´┐Żem si´┐Ż ca´┐Żymi godzinami, ´┐Że przewidywanie kolejnych ruch´┐Żw I stratega jest dziecin´┐Ż igraszk´┐Ż, dzi´┐Ż pochwali´┐Żbym si´┐Ż znowu, ale to ju´┐Ż by´┐Żoby pochlebstwa na wyrost, poza tym ja taki skromny megaloman - grafoman, nie wypada mi. Spora cz´┐Ż´┐Ż wiernopodda´┐Ż... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-12 13:54

G´┐Żos´┐Żw: 47


Tekst 7 - 10 pa´┐Żdziernika 2006
Do graj´┐Żcej szafy "ta´┐Żmy prawdy" wrzu´┐Ż ! Niech zabrzmi hymn na cze´┐Ż´┐Ż wodza !
Zostawmy pana "Mnietka", jego pomys´┐Ży granicz´┐Ż, ze sztabowcami i PRowcami PiS, ten sam poziom absurdu i spsiku. Mamy innego "Mnietka", zanczenie bardziej odrealnionego. Cz´┐Żowiek, kt´┐Żrego brat widzia´┐Ż dokumenty na SO, produkt SB, cz´┐Żowiek, kt´┐Żry przysi´┐Żga´┐Ż w stoczni gda´┐Żskiej, ´┐Że juz nigdy wi´┐Żcej, cz´┐Żowiek, kt´┐Żry diluje w sejmie pos´┐Żami najgorszego autoramentu, ten cz´┐Żowiek kole... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-10 11:10

G´┐Żos´┐Żw: 95


Tekst 6 - 09 pa´┐Żdziernika 2006
Jak to si´┐Ż mog´┐Żo sta´┐Ż? ! Taki genialny strateg i taka brzydka katastrofa !
Ojej si´┐Ż narobi´┐Żo, teraz z czego´┐Ż trzeba si´┐Ż b´┐Żdzie wycofa´┐Ż, stawiam an uroczyste ´┐Żlubowanie w stoczni. Jak teraz strateg spojrzy w oczy sierotce w ´┐Żowickim stroju, albo g´┐Żrnikom, albo goralom, albo starej Koci´┐Żbowskiej co hymn z Tolkiem Bananem tak ´┐Żadnie spiewa´┐Ża w t´┐Żumie. Strategu, jak ci pom´┐Żc ch´┐Żopie? Na polityce ´┐Żwiat si´┐Ż nie ko´┐Żczy, pr´┐Żbowa´┐Że´┐Ż nie wysz´┐Żo, we´┐Ż mruczusia id´┐Ż na spacer, mama z... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-09 20:54

G´┐Żos´┐Żw: 43


Tekst 5 - 09 pa´┐Żdziernika 2006
Nawet za pomoc´┐Ż meblo´┐Żcianki, nie da si´┐Ż z partyzanta zrobi´┐Ż dow´┐Żdcy sztabu !
Tworzenie na si´┐Ż´┐Ż, bohatera z narodowego z aststenta, by ni epowiedziec praktykanta opozycji, to do´┐Żc niesmaczny pomys´┐Ż. To nie jest sprawa nowa, to jest trauma obu braci i rewan´┐Ż na najwi´┐Żkszym wrogu, kt´┐Żry dwukrotnie ich upokorzy´┐Ż, a imi´┐Ż jego Lech. Ci´┐Żko zrozumie´┐Ż zachowanie dw´┐Żch najbardziej znanych braci w Polsce, ale ja spr´┐Żbuj´┐Ż wyja´┐Żni´┐Ż jak by´┐Żo i jak jest. Ta nowa sensacja z szafa Lesiaka... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-09 11:51

G´┐Żos´┐Żw: 71


Tekst 2 - 08 pa´┐Żdziernika 2006
Niezgoda buduje, zgoda rujnuje! Podzielmy Polak´┐Żw i zostawmy margines!
Mam g´┐Ż´┐Żbokie przekonanie, ´┐Że to co napisze za chwil´┐Ż nie b´┐Żdzie dobrze odebrane przez wszystkie strony og´┐Żlnonarodowego sporu, ale ja mimo wszystko napisze, co mam do napisania. Polska to nie jest hipisowska wioska, w kt´┐Żrej my wszyscy b´┐Żdziemy ´┐Ży´┐Ż w kochaj´┐Żcej si´┐Ż komunie. Wyj´┐Żtkowo idiotycznym i skrajnie ob´┐Żudnym wydaje si´┐Ż has´┐Żo g´┐Żoszenia jedno´┐Żci narodowej, a je´┐Żli przyjrzymy si´┐Ż kto te has´┐Ża ... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-08 13:40

G´┐Żos´┐Żw: 110


Tekst 1 - 07 pa´┐Żdziernika 2006
Pierwszy raz w ´┐Życiu widzia´┐Żem mn´┐Żstwo ludzi, kt´┐Żrzy nie byli t´┐Żumem!
Nie dotrzyma´┐Żem s´┐Żowa, jednak b´┐Żdzie komentarz, chocia´┐Ż na dzi´┐Ż do´┐Ż´┐Ż wra´┐Że´┐Ż. My´┐Żla´┐Żem, ´┐Że b´┐Żdzie wstyd, nie by´┐Żo, my´┐Żla´┐Żem ´┐Że b´┐Żdzie idiotycznie nie by´┐Żo. Nie wiem jak to wygl´┐Żda´┐Żo na ekranie, pewnie sloganowo,  od ´┐Żrodka wygl´┐Żda´┐Żo zupe´┐Żnie inaczej ni´┐Ż my´┐Żla´┐Żem. Dwie rzeczy, kt´┐Żre rzuca´┐Ży si´┐Ż w oczy, niebieskiej m´┐Żodzie´┐Ż´┐Żwki by´┐Żo sporo, ale najwi´┐Żcej by´┐Żo starszych par, ´┐Żrednich par i m´┐Żodych... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-07 21:55

G´┐Żos´┐Żw: 45


Tekst 3 - 06 pa´┐Żdziernika 2006
"Wielki warszawski b´┐Ż´┐Żkit" ! Dnia 7.10 nie b´┐Żdzie komentarza, pilny wyjazd!
Gdybym mia´┐Ż radio nie krzycza´┐Żbym chod´┐Żcie na barykady i nie g´┐Żosi´┐Żbym hase´┐Ż ratujmy Polsk´┐Ż, niech ´┐Żyje Polak X, bo lepszy to Polak od Antypolaka Y. Gdybym mia´┐Ż radio nie puszcza´┐Żbym wam hymnu narodowego, religijnych pie´┐Żni, nie epatowa´┐Ż archiwalnymi nagraniami JPII, nie odwo´┐Żywa´┐Żbym sie do racji stanu, nie podawa´┐Ż recept i nie obiecywa´┐Ż `prawdziwej' Polski. Te dla wielu ´┐Żwi´┐Żte symbole i osoby &nb...; więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-06 18:41

G´┐Żos´┐Żw: 50


Tekst 4 - 06 pa´┐Żdziernika 2006
To co si´┐Ż dzieje musi zostawi´┐Ż traumatyczne ´┐Żlady na psychice elektoratu IVRP!
Jeden z tradycyjnych przysmak´┐Żw polskiej kuchni jest kie´┐Żbasa, ka´┐Żdy wie sk´┐Żd si´┐Ż kie´┐Żbasa bierze, bierze si´┐Ż ze sklepu, albo supersklepu, hipermarketu. Tak´┐Ż wiedz´┐Ż ma, no nie nie wiem, mo´┐Że 80% konsument´┐Żw i jest to wiedza intuicyjna skr´┐Żtowa, gdyby podpowiedzie´┐Ż i naprowadzi´┐Ż `wiedz´┐Żcych' okaza´┐Żoby sie, ´┐Że zanim kie´┐Żbasa trafi do sklepu jest jeszcze pod drodze par´┐Ż etap´┐Żw. Kiedy wchodzimy do mi´┐Ż... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-06 12:33

G´┐Żos´┐Żw: 53


Tekst 17 - 05 pa´┐Żdziernika 2006
To oznacza tyle, ´┐Że pos´┐Żowie z wyrokami przejd´┐Ż do koalicji strachu!
SO ju´┐Ż si´┐Ż nie liczy, a´┐Ż do najblizszej kampanii, kiedy si´┐Ż przyda do czarnej roboty zag´┐Żuszaj´┐Żcej nowe pomys´┐Ży w stylu dziadka w Wehrmachcie, rewolucjonist´┐Żw moralnych. Teraz w´┐Żadz´┐Ż ma PSL, co mnie smieszy ogromnie. Pierwszy strateg doprowadzi´┐Ż do takiego stanu swoja parti´┐Ż i rz´┐Żd, ´┐Że od decyzji cz´┐Żowieka zwanego popularnie Waldek Nocna Zmiana, zale´┐Ż´┐Ż dalsze losy kad´┐Żubka jaki zosta´┐Ż po KC PiS. A... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-05 20:22

G´┐Żos´┐Żw: 44


Tekst 14 - 05 pa´┐Żdziernika 2006
PiS od wielu miesi´┐Żcy krzyczy: "Twoja szcz´┐Żka zaatakowa´┐Ża moj´┐Ż pi´┐Ż´┐Ż"!
Ka´┐Żdy szanuj´┐Żcy si´┐Ż zwolennik PiS jest dumny, ´┐Że nie daje si´┐Ż manipulowa´┐Ż prasie i uk´┐Żadom. ´┐Żmieszne to i tragiczne, bo ´┐Żrednio rozgarni´┐Żty student socjologi wie, ´┐Że socjotechniki stosowane prze PiS to najbardziej prymitywne techniki manipulacji, bardziej prostych ju´┐Ż nie ma. co to oznacza> Oznacza to tyle, ´┐Że zwolennicy PiS nie tylko daj´┐Ż si´┐Ż manipulowac, ale daja si´┐Ż wodzic za nos i to politykom... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-05 17:46

G´┐Żos´┐Żw: 176


Tekst 13 - 05 pa´┐Żdziernika 2006
Pan pose´┐Ż pozna´┐Ż prawd´┐Ż o sobie ! By´┐Ż to fragment i ´┐Żagodna wersja prawdy o nim!
Przeprasza´┐Ż mo´┐Żna kogo´┐Ż, kogo si´┐Ż obrazi´┐Żo, a nie kogo´┐Ż, komu si´┐Ż powiedzia´┐Żo prawd´┐Ż o nim samym. Pose´┐Ż jest mi´┐Żo´┐Żnikiem brutalnej prawdy, tymczasem to nie by´┐Ża ca´┐Ża, lecz fragment prawdy o posle i nie brutalny, lecz wyj´┐Żtkowo subtelnie podany. Nie ma powodu przeprasza´┐Ż pos´┐Ża, wr´┐Żcz przeciwnie grzeczno´┐Ż´┐Ż nakazuje, aby podzi´┐Żkowa´┐Ż za ocen´┐Ż i zacz´┐Ż´┐Ż ´┐Ży´┐Ż jak cz´┐Żowiek, panie po´┐Żle troch´┐Ż kultury i tak... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-05 15:06

G´┐Żos´┐Żw: 106


Tekst 11 - 05 pa´┐Żdziernika 2006
No i pani Wierzejska b´┐Żdzie mia´┐Ża bezrobotnego m´┐Ża! Wieczorem or´┐Żdzie!
Pan pose´┐Ż straci´┐Ż wianek wierno´┐Żci i ju´┐Ż po panu po´┐Żle, jak i ministrze, co wysy´┐Ża swoje dziecko do ubogiej prywatnej szko´┐Ży. Partia takich wypowiedzi nie wybacza, partia surowo potraktuje wstecznika, samokrytyka nie pomo´┐Że. Trzeba trzyma´┐Ż j´┐Żzyk za z´┐Żbami jak si´┐Ż ma 0,8% w sonda´┐Żach, bo inaczej or´┐Żdzie, jaka´┐Ż zgrabna metaforka w stylu warcho´┐Ża lub ZOMO i po partyjce.

Czas jest bezlitosny,... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-05 12:43

G´┐Żos´┐Żw: 45


Tekst 12 - 05 pa´┐Żdziernika 2006
Flagi by´┐Ży cztery i a´┐Ż dwie by´┐Ży dobre! Zn´┐Żw manipulacje medi´┐Żw i Platformy!
W´┐Ża´┐Żnie sobie obejrza´┐Żem filmik TVN, na kt´┐Żrym wida´┐Ż jak agent WSI wydelegowany przez PO wymienia flagi. Flagi, poniewa´┐Ż by´┐Ży cztery flagi, w tym co najmniej dwie wymienione, przepraszam, to znaczy dosz´┐Żo do conajmniej dwukrotnej prowokacji. Kto uwierzy, ´┐Że mo´┐Żna si´┐Ż dwa razy pomyli´┐Ż, pomyli´┐Ż mo´┐Żna si´┐Ż raz, dwa razy to mo´┐Żna sabotowa´┐Ż. Zastanawiaj´┐Żce, ´┐Że jegomo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żry te flagi wymienia´┐Ż przypomi... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-05 11:37

G´┐Żos´┐Żw: 45


Tekst 10 - 05 pa´┐Żdziernika 2006
Dobrze, ´┐Że nie wywiesili flagi Gruzji, bo ju´┐Ż ogladaliby´┐Żmy grzybka za oknem!
Nawet so´┐Żtys by si´┐Ż poda´┐Ż do dymisji po takiej porucie. To mo´┐Że drobnostka, taka flaga, ale co´┐Ż lepiej i symboliczniej moze odda´┐Ż grotesk´┐Ż i ´┐Żenuj´┐Żcy poziom tego towarzystwa amator´┐Żw z solectwa zwanego IVRP. Wczoraj pan przewodniczacy Lepper prosi´┐Ż aby pierwszy po bracie wzi´┐Ż´┐Ż sprawy w swoje r´┐Żce. Jak on tego pos´┐Żucha´┐Ż i si´┐Ż zastosuje, to nie daj B´┐Żg, ´┐Żeby on z tym bojarem rozmawia´┐Ż, bo tym razem ... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-05 10:29

G´┐Żos´┐Żw: 48


Tekst 9 - 05 pa´┐Żdziernika 2006
Rozwi´┐Żzanie jest proste IVRP powinna wyemitowa´┐Ż obligacje i wykupi´┐Ż weksle!
A gdyby tak na ten przyk´┐Żad narobi´┐Ż obligacji i dane wypyu´┐Żci´┐Ż na bazar, coby te kwity wzd´┐Żu´┐Żne Lepperta skomasowac w kapita´┐Ż?. ´┐Żola boga ledwie, ´┐Żech si´┐Ż ´┐Żobrobi´┐Ża, to siende i napisze. W pierwszych s´┐Żowach mego postu, niech bedzie pochwalony naczelnik i brat jego, zawsze dziewica. Chcia´┐Żabych przez aklamacje zaznaczy´┐Ż, ze sie watpia wywracajo jak sie na to wszystko patrzy z perspektywy pryzmatu.... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-05 10:09

G´┐Żos´┐Żw: 45


Tekst 20 - 04 pa´┐Żdziernika 2006
Z pustego i "Salamon" nie naleje ! Nie ma afery z teczk´┐Ż, bo tam nic nie ma!
Zastan´┐Żwmy si´┐Ż przez chwil´┐Ż, w ko´┐Żcu to nic nas nie kosztuje. Powiedzmy, ´┐Że ja matka_kurka stary ubek mam ochot´┐Ż zniszczy´┐Ż prawic´┐Ż, to co robi´┐Ż? Jako fachowiec lec´┐Ż po kolei:  

1) Oczywi´┐Żcie wybieram sobie najwi´┐Żksza parti´┐Ż prawicow´┐Ż, tym czasem partia stratega PC, zmie´┐Żci´┐Żaby si´┐Ż w ´┐Ż´┐Żdce ´┐Żsemce bez sternika, albo na jednej kozetce le´┐Ż´┐Żc wygodnie.  
2) Wybieram najlepszych ludz... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-04 14:07

G´┐Żos´┐Żw: 43


Tekst 18 - 04 pa´┐Żdziernika 2006
Dobry pocz´┐Żtek, reszt´┐Ż zmiaan b´┐Żdziemy musieli wymusi´┐Ż! 7.10 dzie´┐Ż zmian!
Spr´┐Żbuje opowiedzie´┐Ż dlaczego p´┐Żjd´┐Ż w ge´┐Żcie portestu przeciw katuj´┐Żcej zmys´┐Ży i rozum w´┐Żadzy oraz postaram si´┐Ż udowodni´┐Ż, ´┐Że to ma sens. Ca´┐Że ´┐Życie by´┐Żem indywidualist´┐Ż, mam sw´┐Żj ´┐Żwiat, mam swoje pomys´┐Ży na ´┐Życie, staram si´┐Ż post´┐Żpowa´┐Ż tak, aby realizowa´┐Ż swoje cele w zgodzie z w´┐Żasnym sumieniem i zgodzie z innymi realizuj´┐Żcymi swoje cele. Gdyby 2 lata temu kto´┐Ż mi powiedzia´┐Ż, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż siedzia´┐Ż na... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-04 13:38

G´┐Żos´┐Żw: 38


Tekst 19 - 04 pa´┐Żdziernika 2006
Nowa technika PR-owska PIS! Robienie szumu wok´┐Ż w´┐Żasnej kompromitacji!
Samob´┐Żjczy marsz PiSu na skarp´┐Ż absurdu i ´┐Żmieszno´┐Żci nabiera tempa. Egzekutywa partii dosz´┐Ża do wniosku, ´┐Że za pomoc´┐Ż ostrej medialnej kampanii, przemaluje czarne na bia´┐Że, tymczasem ka´┐Żdy kto kiedykolwiek malowa´┐Ż bia´┐Ża farb´┐Ż po czarnej powierzchni doskonale wie, ´┐Że nawet prze 10 warstw bieli b´┐Żdzie prze´┐Żwitywa´┐Ż czer´┐Ż, co w efekcie da brudny szary kolor. Wszyscy w mniejszym lub wi´┐Żkszym stopniu p... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-04 11:20

G´┐Żos´┐Żw: 42


Tekst 21 - 04 pa´┐Żdziernika 2006
Natychamiast potrzebny weterynarz do reanimacji bulteriera!
Kilka ludowych m´┐Żdro´┐Żci naraz przychodzi mi do g´┐Żowy: co ma wisie´┐Ż nie utonie, krowa co du´┐Żo ryczy ma´┐Żo mleka daje, nosi´┐Ż wilk razy kilka, ponie´┐Żli i wilka. To jednak nie oddaje w ´┐Żaden spos´┐Żb tego co chce opisa´┐Ż, wi´┐Żc si´┐Żgam po akuratne okre´┐Żlenia i wybieram: miazga, deklasacja, krzyk rozpaczy, ujadanie ´┐Żmiertelnie rannego pudelka. I zn´┐Żw jestem niezadowolony, bo sedna sprawy nie oddaj´┐Ż, spr´┐Żbuje... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-04 00:07

G´┐Żos´┐Żw: 33


Tekst 24 - 03 pa´┐Żdziernika 2006
Uslyszeli´┐Żmy kolejn´┐Ż p´┐Żprawd´┐Ż g´┐Żosem ´┐Żwier´┐Ż inteligentnym!
Jakie´┐Ż 3 godziny temu przedstawi´┐Żem dok´┐Żadny scenariusz tego co si´┐Ż w tej chwili dzieje. A w tej chwili PiS przygotowuje wielk´┐Ż kontrofensyw´┐Ż i na razie sami nie wiedz´┐Ż co to ma by´┐Ż. Pr´┐Żbowali komunizmu z ludzka twarz´┐Ż, pan strateg, przez zaci´┐Żni´┐Żte z´┐Żby przeprasza za form´┐Ż, g´┐Żaskaj´┐Żc tre´┐Ż´┐Ż kramarskiego uprawiania polityki jako lekarstwo dla zdemoralizowanej Polski. Karmi kaczki z dzie´┐Żmi, ale to ... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-03 14:50

G´┐Żos´┐Żw: 36


Tekst 25 - 03 pa´┐Żdziernika 2006
"Platforma znowu miesza ! Na pewno Tusk spotka´┐Ż si´┐Ż z Macierewiczem !"
Po tym co Antek Policmajster zrobi´┐Ż z WSI, gdzie pracuje 600 amator´┐Żw, ka´┐Żdy odpowiedzialny minister MON pod´┐Ż´┐Żby si´┐Ż do dymisji. Warto zinterpretowa´┐Ż raport WSI, kt´┐Żrego jeszcze nie ma. Oczywi´┐Żcie po jego og´┐Żoszeniu te´┐Ż go nie b´┐Żdzie, tezy og´┐Żlne wskazuj´┐Żce patologie, bez wskazania liczb, obszaru, o nazwiskach w og´┐Żle mo´┐Żna zapomnie´┐Ż. Co si´┐Ż b´┐Żdzie dzia´┐Ża´┐Żo dalej. Mija kilka dni, nagle w prasie po... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-03 11:16

G´┐Żos´┐Żw: 88


Tekst 0 - 03 pa´┐Żdziernika 2006
"Polacy ju´┐Ż zrobili ze swoich dom´┐Żw twierdze, aby odpiera´┐Ż ataki IVRP!"
Stare ludowe przys´┐Żowie pszcz´┐Ż m´┐Żwi: `Ka´┐Żdy powinien robi´┐Ż, to co umie najlepiej'. Problem polega na tym, ´┐Że w Polsce ka´┐Żdy wie najlepiej, a umie niewiele. Gdyby tak spojrze´┐Ż cho´┐Żby na naszych bohater´┐Żw narodowych o ile jeszcze takich mamy, to dla nas Polak´┐Żw archetypem bohatera, jest Bartosz G´┐Żowacki, Maksymilian Kolbe lub Franek Dolas. Bartosz G´┐Żowacki, bo prosty ch´┐Żop patriota, czapk´┐Ż armaty ... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-03 08:39

G´┐Żos´┐Żw: 172


Tekst 36 - 02 pa´┐Żdziernika 2006
Jaki sensacyjny raport! Tam nic nie ma, bo by´┐Ż nie mo´┐Że, to wie ka´┐Żda harcerka!
Warto zinterpretowa´┐Ż raport WSI, kt´┐Żrego jeszcze nie ma. Oczywi´┐Żcie po jego og´┐Żoszeniu te´┐Ż go nie b´┐Żdzie, tezy og´┐Żlne wskazuj´┐Żce patologie, bez wskazania liczb, konkret´┐Żw, o nazwiskach w og´┐Żle mo´┐Żna zapomnie´┐Ż. Co si´┐Ż b´┐Żdzie dzia´┐Ża´┐Żo dalej. Mija kilka dni, nagle w prasie pojawia sie przeciek, z super tajnego raportu, za przeciek oczywi´┐Żcie odpowiada uk´┐Żad jaki´┐Ż uchowany esbecki dzia´┐Żacz w nowych st... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-02 21:38

G´┐Żos´┐Żw: 110


Tekst 37 - 02 pa´┐Żdziernika 2006
A weksle wykupujecie? Wykupujemy! A posady za´┐Żatwiacie? Za´┐Żatwiamy!
Doszli´┐Żmy do takiego momentu, ´┐Że korumpuj´┐Żcy s´┐Ż moralnymi rewolucjonistami, a siedz´┐Żcy za komuny w wi´┐Żzieniach kolegami ZOMO. Z szacunku dla fakt´┐Żw, fakty przedstwiam.

1) Od 1980 do 1992 Lech i Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żscy wspieraj´┐Ż Lecha Wales´┐Ż, obecnie okrzyknietego zdrajc´┐Ż. S´┐Ż tak wierni, ´┐Że Wa´┐Ż´┐Żsa zabiera ich do kancelarii prezydenckiej.
2) W 1989 Lech i Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żscy uczestnicz´┐Ż w obra... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-02 19:53

G´┐Żos´┐Żw: 41


Tekst 32 - 02 pa´┐Żdziernika 2006
IVRP to taki model komunizmu, w kt´┐Żrym marksa zastapi´┐Ż kaznodzieja!
Proces pokazowy spali´┐Ż na panewce, teraz obywatele IVRP straca sens i rado´┐Ż´┐Ż ´┐Życia. Mieli´┐Żmy ju´┐Ż niezliczon´┐Ż liczb´┐Ż prostych analogii, tego co robi IVRP do komunizmu. Ja nie nale´┐Ż´┐Ż do ludzi komplikuj´┐Żcych rzeczy proste, ale nie chcia´┐Żbym te´┐Ż opiera´┐Ż si´┐Ż na has´┐Żach, wi´┐Żc pokusz´┐Ż si´┐Ż o skromn´┐Ż, na miar´┐Ż formowych mo´┐Żliwo´┐Żci analiz´┐Ż, wykazuj´┐Żc´┐Ż ewidentne podobie´┐Żstwa mi´┐Żdzy IVRP i PRL:
1) Ju´┐Ż sam... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-02 18:07

G´┐Żos´┐Żw: 98


Tekst 35 - 02 pa´┐Żdziernika 2006
Chyba ju´┐Ż si´┐Ż wszyscy pogubili´┐Żmy po jakiej stronie kto sta´┐Ż i gdzie by´┐Żo ZOMO!
Proponuje ma´┐Ży trening i powt´┐Żrk´┐Ż z wiedzy og´┐Żlnej IVRP, poniewa´┐Ż chyba wszyscy si´┐Ż gubimy, kto po jakiesj sta´┐Ż stronie i gdzie by´┐Żo w tym czasie ZOMO.
1) 2+2= tyle ile b´┐Żdzie nam potrzeba.  
2) Nierz´┐Żd politycznej -  rodzaj mi´┐Żo´┐Żci kontraktowanej pomiedzy szlchetnym kawalerem  i upad´┐Ż´┐Ż koalicjantk´┐Ż  
3) Pod´┐Żo´┐Ż´┐Ż - przeszkadzanie I strategowi w porannej modlitwie  ...; więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-02 15:02

G´┐Żos´┐Żw: 42


Tekst 33 - 02 pa´┐Żdziernika 2006
To nie jest dymisja to jest czystka! W dniu 7.10.2006 nie bedzie komentarza!
Kiedy patrze na swoich rodak´┐Żw mam nieodparte wra´┐Żenie, ´┐Że ten absurdalny kraj zwany potocznie Polsk´┐Ż jest naturalnym ´┐Żrodowiskiem wegetacji wi´┐Żkszo´┐Żci z nich. Ci wszyscy tak zwani inteligentni, oczytani, rozumiej´┐Żcy bie´┐Ż´┐Żce i zamierzch´┐Że wydarzenia, podobnie jak ja, siedz´┐Ż sobie przed monitorami i daj´┐Ż upust swoje erudycji. W tym czasie wy´┐Żmiewany przez wszystkich ´┐Żwiat´┐Żych, prosty dyrektor z Tor... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-02 12:20

G´┐Żos´┐Żw: 43


Tekst 31 - 02 pa´┐Żdziernika 2006
Siekiera, motyka, bimbru szklanka, w nocy nalot, w dzie´┐Ż ´┐Żapanka!
Nie chce mi sia nawet komentowa´┐Ż bie´┐Ż´┐Żcego kociokwiku, mam rzecz wa´┐Żniejsz´┐Ż i banalnym j´┐Żzykiem do przekazania. W´┐Żadza najwyra´┐Żniej i najbardziej boi sie prawdy o sobie i liczby g´┐Żos´┐Żw prawd´┐Ż wypowiadaj´┐Żc´┐Ż. Znajduj´┐Ż 150 powod´┐Żw, ´┐Żeby nie uczestniczy´┐Ż w demonstracji ulicznej, po pierwsze dlatego, ´┐Że to g´┐Żupie, po drugie, ´┐Że nie bardzo identyfikuje si´┐Ż z organizatorami, po trzecie nie przejdzie mi p... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-02 09:31

G´┐Żos´┐Żw: 42


Tekst 34 - 02 pa´┐Żdziernika 2006
I tak pieknie spiewa´┐Ża hymn IVRP solistka Toru´┐Żskich S´┐Żowik´┐Żw!
Obywatelu We´┐Ż pigu´┐Żk´┐Ż. We´┐Ż pigu´┐Żk´┐Ż.  
Wzruszajaca uroczysto´┐Ż´┐Ż, taka spontaniczna i pratycznie nie widziana od czas´┐Żw wyst´┐Żpie´┐Ż towarzysza Wies´┐Żawa. Je´┐Żli mia´┐Żbym ju´┐Ż szuka´┐Ż analogii drogi towarzyszu strategu, to raczej w zupe´┐Żnie innym obszarze. Do stoczni zn´┐Żw przyby´┐Ża w´┐Żadza wrogiego Polsce i ludziom ustroju, kt´┐Żra zapewni´┐Ża lud pracuj´┐Żcy o tym, ´┐Że juz b´┐Żdzie grzeczna, partia pope´┐Żni´┐Ża b... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-02 00:27

G´┐Żos´┐Żw: 39


Tekst 38 - 01 pa´┐Żdziernika 2006
Precz z postkomun´┐Ż ! Niech zyje prawdziwa i czysta komuna IVRP bez dodatk´┐Żw!
Ech ´┐Żza si´┐Ż w oku kr´┐Żci, ostatni wiec poparcia dla rz´┐Żdu, to chyba tu´┐Ż przed stanem wojennym si´┐Ż odby´┐Ż, kiedy zbulwersowani opozycyjnym knowaniem warcho´┐Ż´┐Żw i wrog´┐Żw socjalizmu, g´┐Żrale w strojach ludowych, g´┐Żrnicy w mundurach i ´┐Żowickie pyzy odczytywa´┐Ży z kartek, jak ukochany i umi´┐Żowany ten nasz kraj. M´┐Żodzie´┐Ż, zw´┐Żaszcza wszechpolska, specjalnej troski, to si´┐Ż pewnie dziwi i  zachodzi w g´┐Żow´┐Ż... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-01 16:07

G´┐Żos´┐Żw: 115


Tekst 39 - 01 pa´┐Żdziernika 2006
Pan Macierewicz otworzy´┐Ż mi oczy! Apeluj´┐Ż do w´┐Żadz IVRP, ujawni´┐Ż ca´┐Ż´┐Ż prawd´┐Ż!
Ju´┐Ż wiemy dzi´┐Żki panu Macierewiczowi, ´┐Że by´┐Żo i kto wie czy nadal nie jest beznadziejnie w kraju nad Wis´┐Ż´┐Ż, poniewa´┐Ż wr´┐Żg zwany uk´┐Żadem s´┐Żu´┐Żb specjalnych czai si´┐Ż od kiosk´┐Żw ruchu przez gabinety polityczne postacje TV. No w´┐Ża´┐Żnie czy wiemy? Nie wiemy, my tylko wiemy, ´┐Że jest ´┐Żle, a politycy PiS niestety musz´┐Ż nosi´┐Ż brzemi´┐Ż wiedzy szczeg´┐Żowej. Dzi´┐Ż ka´┐Żdy biedny polityk PiS walczy ze sob´┐Ż, czy wied... więcej >>

Matka_Kurka 2006-10-01 10:09

G´┐Żos´┐Żw: 74Dodaj bloga - Kody button´┐Żw

dla mobilnych: mobile.komentarze.eu
Teraz z pras´┐Żwką!


Najnowsze notki


01:06 Konkordat - niestety, ani...
00:57 Stanowisko ´┐Żrodowiska Pro...
00:04 Z archiwum Zielono i w po...
23:55 Dziura Tuska, dziura w g´┐Ż...
23:44 Ja jako stary pedofil, Dz...
23:39 Polityka jest jak kobiety...
23:25 Zmiana na whitehouse.gov
23:22 ´┐Żwi´┐Żkalski jednak nie zd´┐Ż...
22:53 Dymisje i samob´┐Żjstwa
22:33 Platforma p´┐Żka i woda dos...
22:24 44
22:14 Busz(o)mania
22:07 Rozejm mi´┐Żdzy wsp´┐Żlokato...
21:40 ´┐Żwi´┐Żkalski out, ale kto i...
21:40 Powo´┐Ża´┐Ż komisj´┐Ż do sprawy...

Dziś najczęściej czytane


Azrael – zwyk´┐Że pisanie
Matka Kurka
´┐Ż´┐Żwiowisko
Blog de Bart
Nieustraszeni ´┐Żowcy Komuch´┐Żw
Blog Powszechny
PiS&Love;
Notes Brochy
Zoon Politikon
Suwerenno´┐Ż´┐Ż Narodu Polskiego


Kącik multimedialny


Fraszki Petrosa
Pan Tarejusz
Validation

Top 20 iplay music


Statystyki


wizyt dziś: 80
wizyt wczoraj: 1787
wizyt w sumie: 1291727
ods´┐Żon w sumie: 3287599Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
Obama wmaszerowa´┐Ż do Bia´┐Żego Domu

Tradycyjna parada na Pennsylvania Avenue zako´┐Żczy´┐Ża po po´┐Żudniu czasu USA uroczysto´┐Żci inauguracji prezydenta Baracka Obamy w stolicy USA. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


"Licz´┐Ż, ´┐Że umowa w sprawie tarczy jest nadal w mocy"

Prezydent Lech Kaczy´┐Żski liczy, ´┐Że projekt tarczy antyrakietowej b´┐Żdzie realizowany tak´┐Że przez administracj´┐Ż nowego prezydenta USA Baracka Obamy. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Nowak: Komisja w sprawie ´┐Żmierci Olewnika powstanie

Szef gabinetu politycznego premiera, S´┐Żawomir Nowak, potwierdzi´┐Ż, ´┐Że komisja ´┐Żledcza do wyja´┐Żnienia okoliczno´┐Żci ´┐Żmierci Krzysztofa Olewnika na pewno b´┐Żdzie powo´┐Żana. Pytany kiedy, odpar´┐Ż, ´┐Że le´┐Ży to w gestii w´┐Żadz politycznych PO. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


"Nie mo´┐Żna si´┐Ż zgodzi´┐Ż na likwidacj´┐Ż lustracji"

- Gdy chce si´┐Ż podwa´┐Ży´┐Ż lustracj´┐Ż, to si´┐Ż wytacza argumenty o tzw. dzikiej lustracji - m´┐Żwi w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" s´┐Żdzia Bogus´┐Żaw Nizie´┐Żski, by´┐Ży rzecznik interesu publicznego. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Immunitet ju´┐Ż nie uchroni pirata drogowego

Ani pos´┐Żowie, ani s´┐Żdziowie ju´┐Ż nie b´┐Żd´┐Ż mogli zas´┐Żania´┐Ż si´┐Ż immunitetem, gdy zostan´┐Ż przy´┐Żapani przez fotoradary za przekroczenie pr´┐Żdko´┐Żci, zapowiada "Gazeta Prawna". wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Wraz z Obam´┐Ż koniec ´┐Żwiata jednobiegunowego

- Ameryka postawi na dyplomacj´┐Ż - twierdzi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Aleksander Kwa´┐Żniewski, wed´┐Żug kt´┐Żrego jest to szansa na rozwi´┐Żzanie problem´┐Żw, kt´┐Żre okaza´┐Ży si´┐Ż nierozwi´┐Żzywalne sposobami si´┐Żowymi. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]


Pieni´┐Żdzy nie ma, kontrakty s´┐Ż

Cho´┐Ż ju´┐Ż w listopadzie Ministerstwo Obrony Narodowej wiedzia´┐Żo, ´┐Że zabraknie mu ok. 3,5 mld z´┐Ż, w grudniu podpisa´┐Żo dwa nowe kontrakty, informuje "Rzeczpospolita". wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Obama ju´┐Ż w Bia´┐Żym Domu "Wybrali´┐Żmy nadziej´┐Ż ponad l´┐Żk"
- Uroczy´┐Żcie Barack Hussein Obama przysi´┐Żgam, ´┐Że b´┐Żd´┐Ż z oddaniem wykonywa´┐Ż urz´┐Żd Prezydenta Stan´┐Żw Zjednoczonych i b´┐Żd´┐Ż ze wszystkich si´┐Ż strzeg´┐Ż, chroni´┐Ż i broni´┐Ż Konstytucji Stan´┐Żw Zjednoczonych - przysi´┐Żg´┐Ż na Kapitolu Barack Obama zostaj´┐Żc 44. w kolejno´┐Żci i pierwszym czarnosk´┐Żrym prezydentem USA. W swoim przem´┐Żwieniu inauguracyjnym nowy prezydent podkre´┐Żli´┐Ż, ´┐Że Ameryka, mimo otaczaj´┐Żcych j´┐Ż wrog´┐Żw, wybra´┐Ża "nadziej´┐Ż ponad l´┐Żk". Tu´┐Ż przed 1.00 w nocy polskiego czasu zako´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż wielka inauguracyjna parada, a prezydent przekroczy´┐Ż pr´┐Żg Bia´┐Żego Domu. [ więcej... ]


Brat prezydenta zas´┐Żab´┐Ż na lunchu
Senator z Massachusetts Edward Kennedy zas´┐Żab´┐Ż podczas lunchu inauguracyjnego nowo wybranego prezydenta USA Baracka Obamy i trafi´┐Ż do szpitala. Czuje si´┐Ż ju´┐Ż dobrze i rano zostanie wypisany - o´┐Żwiadczyli przedstawiciele szpitala po kilku godzinach. Ted Kennedy jest bratem zabitego w Dallas prezydenta Johna F. Kennedy'ego i najstarszym cz´┐Żonkiem klanu Kennedych. [ więcej... ]


Ziobro: ta sprawa sko´┐Żczy si´┐Ż pora´┐Żk´┐Ż rz´┐Żdz´┐Żcych
- Czemu tak d´┐Żugo? Mo´┐Że prokuratura szykuje dla mnie d´┐Żugoletnie wi´┐Żzienie - ´┐Żartowa´┐Ż Zbigniew Ziobro gdy po ponad o´┐Żmiu godzinach przes´┐Żucha´┐Ż opu´┐Żci´┐Ż p´┐Żock´┐Ż prokuratur´┐Ż. Pose´┐Ż PiS i by´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci us´┐Żysza´┐Ż zarzut przekroczenia uprawnie´┐Ż za ujawnienie w 2006 r. Jaros´┐Żawowi Kaczy´┐Żskiemu akt ´┐Żledztwa dotycz´┐Żcych tzw. mafii paliwowej. [ więcej... ]


Wall Street przyjmuje Obam´┐Ż minusami
Zamiast "yes, we can" by´┐Żo "yes, we sell": gie´┐Żdowa sesja w czasie zaprzysi´┐Żenia Baracka Obamy zako´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż na minusie. Dow Jones straci´┐Ż ponad 4 procent, schodz´┐Żc poni´┐Żej poziomu 8 tysi´┐Żcy punkt´┐Żw - po raz pierwszy od dnia wybor´┐Żw 20 listopada. Nasdaq spad´┐Ż o prawie 5,8 proc., a S&P500; o 5,3 proc. [ więcej... ]


Kalinowski krytykuje premiera
- Odwo´┐Żanie ministra i cz´┐Żonk´┐Żw kierownictwa ministerstwa sprawiedliwo´┐Żci nie przybli´┐Ża nas do rozwi´┐Żzania sprawy Olewnika – stwierdzi´┐Ż w "Magazynie 24 Godziny" Jaros´┐Żaw Kalinowski z PSL. Marsza´┐Żek skrytykowa´┐Ż decyzje premiera, bo uwa´┐Ża ´┐Że zwi´┐Żzani z PSL Marek Staszak i Marian Cichosz nie zas´┐Żu´┐Żyli na dymisje. [ więcej... ]


Niewiarygodne: bankowcy rezygnuj´┐Ż z pieni´┐Żdzy
Po spotkaniu z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym dyrektorzy najwi´┐Żkszych francuskich bank´┐Żw zgodzili si´┐Ż zrezygnowa´┐Ż ze swoich gigantycznych premii za 2008 rok. Tak´┐Ż informacj´┐Ż przekazali mediom uczestnicy rozmowy w Pa´┐Żacu Elizejskim. [ więcej... ]


Rosjanie poznaj´┐Ż now´┐Ż konsytucj´┐Ż
Ju´┐Ż w ´┐Żrod´┐Ż Rosjanie poznaj´┐Ż tekst nowej Konstytucji Fedaracji Rosyjskiej z "prezydenckimi" poprawkami wprowadzonymi tu´┐Ż przed Nowym Rokiem. Tekst nowego dokumentu pojawi si´┐Ż w "Rosyjskiej Gazecie" i wraz z t´┐Ż publikacj´┐Ż wejdzie w ´┐Życie. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: tvn24.pl
Kulisy dymisji ´┐Żwi´┐Żkalskiego: Odwo´┐Żany, bo postawi´┐Ż si´┐Ż premierowi
Politycy Platformy Obywatelskiej maj´┐Ż ´┐Żal do Donalda Tuska za zdymisjonowanie ministra sprawiedliwo´┐Żci Zbigniewa ´┐Żwi´┐Żkalskiego. "PiS powinno wys´┐Ża´┐Ż Donaldowi kosz kwiat´┐Żw, bo lepszego prezentu nie m´┐Żg´┐Ż im zrobi´┐Ż" - m´┐Żwi´┐Ż DZIENNIKOWI. [ więcej... ]


Premier ma decyduj´┐Żcy g´┐Żos: Komisja powstanie, ale nie wiadomo kiedy
Komisja ´┐Żledcza do wyja´┐Żnienia okoliczno´┐Żci ´┐Żmierci Krzysztofa Olewnika b´┐Żdzie powo´┐Żana na pewno - zapewni´┐Ż w TVN24 szef gabinetu politycznego premiera S´┐Żawomir Nowak. Ale pytany kiedy, odpar´┐Ż, ´┐Że le´┐Ży to w gestii w´┐Żadz politycznych PO. [ więcej... ]


Przeczytaj depesz´┐Ż gratulacyjn´┐Ż: Prezydent i premier zapraszaj´┐Ż Obam´┐Ż
Nie sko´┐Żczy´┐Ża si´┐Ż ceremonia obj´┐Żcia urz´┐Żdu prezydenta USA przez Baracka Obam´┐Ż, a do Waszyngtonu ju´┐Ż p´┐Żyn´┐Ży gratulacje od Lecha Kaczy´┐Żskiego i Donalda Tuska. Prezydent i premier zaprosili przyw´┐Żdc´┐Ż USA do naszego kraju. "Dear Barack" - zwr´┐Żci´┐Ż si´┐Ż do Obamy Tusk. [ więcej... ]


Za ujawnienie akt ´┐Żledztwa prezesowi PiS: Ziobro podejrzanym. Ma prokuratorski zarzut
Osiem godzin sk´┐Żada´┐Ż w prokuraturze zeznania by´┐Ży minister sprawiedliwo´┐Żci Zbigniew Ziobro. I us´┐Żysza´┐Ż zarzut przekroczenia uprawnie´┐Ż w zwi´┐Żzku z ujawnieniem Jaros´┐Żawowi Kaczy´┐Żskiemu akt ´┐Żledztwa, dotycz´┐Żcego tzw. mafii paliwowej. Ziobro ma wi´┐Żc status podejrzanego. [ więcej... ]


Zobacz na video wypowiedzi pos´┐Ża: Skandalista Janusz Palikot
Janusz Palikot jest kontrowersyjnym pos´┐Żem i wielkokrotnie szokowa´┐Ż niekonwencjonalnymi wypowiedziami. Nie przejmowa´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż krytyk´┐Ż nawet ze strony klubowych koleg´┐Żw i za nic mia´┐Ż ostrze´┐Żenia, ´┐Że poniesie za swe wypowiedzi konsekwencje. Obiecywa´┐Ż te´┐Ż wielokrotnie popraw´┐Ż i obietnicy tej nie dotrzymywa´┐Ż. [ więcej... ]


Deklaracja prezydenta: Polska nie wstrzyma traktatu lizbo´┐Żskiego
Polska nie b´┐Żdzie przeszkod´┐Ż w wej´┐Żciu w ´┐Życie traktatu lizbo´┐Żskiego - zapewni´┐Ż prezydent Lech Kaczy´┐Żski na spotkaniu noworocznym z korpusem dyplomatycznym. Ale przypomnia´┐Ż, to co m´┐Żwi´┐Ż wcze´┐Żniej, ´┐Że podpisze traktat, je´┐Żeli Irandla w kolejnym referendum powie traktatowi "tak". Prezydent o´┐Żwiadczy´┐Ż te´┐Ż, ´┐Że Polska popiera rozszerzenie Unii Europejskiej o pa´┐Żstwa ba´┐Żka´┐Żskie. [ więcej... ]


Pose´┐Ż Platformy spad´┐Ż na cztery ´┐Żapy: Palikot zrezygnowa´┐Ż. Zosta´┐Ż... wiceszefem
Janusz Palikot zrezygnowa´┐Ż z kierowania komisj´┐Ż "Przyjazne Pa´┐Żstwo". Ale polityczny upadek nie jest bolesny: zosta´┐Ż wiceprzewodnicz´┐Żcym. Ust´┐Żpienie z fotela szefa komisji wymog´┐Ża na nim Platforma Obywatelska. To kara za wypowiedzi: o "politycznym sprostytuowaniu si´┐Ż" pos´┐Żanki PiS Gra´┐Żyny G´┐Żsickiej. Jak na ca´┐Ż´┐Ż sytuacj´┐Ż reaguje PiS? "To gorzki ´┐Żart" - m´┐Żwi DZIENNIKOWI Pawe´┐Ż Poncyliusz. [ więcej... ]


Trwa poszukiwanie nowego ministra: ´┐Żwi´┐Żkalski odwo´┐Żany. Ale kto go zast´┐Żpi?
Kto b´┐Żdzie nowym ministrem sprawiedliwo´┐Żci? DZIENNIK dowiedzia´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że na politycznej gie´┐Żdzie nazwisk jest wymienianych pi´┐Ż´┐Ż nazwisk. To czterech znanych prawnik´┐Żw oraz jeden polityk. Kiedy poznamy nast´┐Żpc´┐Ż Zbigniewa ´┐Żwi´┐Żkalskiego? Premier Donald Tusk zapowiedzia´┐Ż, ´┐Że najp´┐Żniej do przysz´┐Żego wtorku. [ więcej... ]


Inspektorzy sprawdz´┐Ż bud´┐Żet wojska: NIK prze´┐Żwietli Ministerstwo Obrony
Najwy´┐Ższa Izba Kontroli przyjrzy si´┐Ż dziurze bud´┐Żetowej w MON. Jeszcze w tym tygodniu przewodnicz´┐Żcy sejmowej komisji obrony Janusz Zemke (SLD) z´┐Żo´┐Ży do NIK wniosek w tej sprawie - zapowiedzia´┐Ż wicemarsza´┐Żek Sejmu Jerzy Szmajdzi´┐Żski. Z kolei PiS chce wiedzie´┐Ż, jak dosz´┐Żo do powstania dziury bud´┐Żetowej w kasie pa´┐Żstwa. [ więcej... ]


Zarz´┐Żd pozby´┐Ż si´┐Ż dyrektor´┐Żw region´┐Żw: Ludzie PiS wyrzucani z telewizji
Nowy zarz´┐Żd telewizji publicznej przeprowadza czystki w regionach. DZIENNIK dowiedzia´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że w´┐Ża´┐Żnie zwolniono szef´┐Żw pi´┐Żciu o´┐Żrodk´┐Żw regionalnych. Nasi rozm´┐Żwcy twierdz´┐Ż, ´┐Że to kolejny przejaw walki Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, kt´┐Żre teraz kontroluj´┐Ż TVP, z Prawem i Sprawiedliwo´┐Żci´┐Ż. "To ju´┐Ż upolitycznienie TVP, ale upartyjnieniem" - m´┐Żwi nam zawieszony wiceprezes TVP S´┐Żawomir Siwek. [ więcej... ]

źr´┐Żdło: dziennik.pl

Coś dla miłośnik´┐Żw motocykli


Aprilia
BMW
Ducati
Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu
Blogi polityczne