ZalogujU┐ytkownikHas│o
Rejestracja Rejestracja WiadomoÂci Wiadomo´┐Żci
Forum Komentarze.eu Strona G´┐Ż´┐Żwna

Informacja
 
Wybrane przez Ciebie forum nie istnieje
 Czat

nikt nie rozmawia


Nakarmiłeś/łaś już dziś?
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

Wiadomości dnia
Polska wy´┐Żle ´┐Żo´┐Żnierzy do Strefy Gazy?

Unia Europejska jest gotowa wznowi´┐Ż swoj´┐Ż misj´┐Ż na granicy Strefy Gazy z Egiptem i wsp´┐Żpracowa´┐Ż tam z USA w walce z przemytem broni i amunicji dla terroryst´┐Żw z Hamasu. "Warunkowo" gotowo´┐Ż´┐Ż do udzia´┐Żu Polak´┐Żw w tej misji zg´┐Żosi´┐Ż szef polskiej dyplomacji Rados´┐Żaw Sikorski. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

Sikorski: nie jestem kandydatem na szefa NATO

- Nie jestem kandydatem na sekretarza generalnego NATO - o´┐Żwiadczy´┐Ż w Brukseli minister spraw zagranicznych Rados´┐Żaw Sikorski. Doda´┐Ż jednocze´┐Żnie, ´┐Że nadszed´┐Ż czas na kandydatur´┐Ż z Europy ´┐Żrodkowej. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

"Olewnicy przekonali mnie, ´┐Że komisja jest potrzebna"

- Komisja ´┐Żledcza to szansa dla rodziny Olewnik´┐Żw dla wy´┐Żo´┐Żenia wszystkich w´┐Żtpliwo´┐Żci wobec dzia´┐Ża´┐Ż policji i prokuratury po porwaniu Krzysztofa Olewnika - uwa´┐Ża minister sprawiedliwo´┐Żci Andrzej Czuma. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

Wys´┐Ża´┐Ż w´┐Żz stra´┐Żacki na pomoc Schetynie - teraz zap´┐Żaci

Dolno´┐Żl´┐Żski komendant wojew´┐Żdzki stra´┐Ży po´┐Żarnej Jaros´┐Żaw Wojciechowski b´┐Żdzie musia´┐Ż zap´┐Żaci´┐Ż za nieuzasadnione wys´┐Żanie wozu na pomoc Grzegorzowi Schetynie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

"Polska nie pali si´┐Ż do przyj´┐Żcia wi´┐Żni´┐Żw z Guantanamo"

Szef polskiej dyplomacji Rados´┐Żaw Sikorski uwa´┐Ża, ´┐Że przyj´┐Żcie wi´┐Żni´┐Żw z ameryka´┐Żskiego wi´┐Żzienia Guantanamo by´┐Żoby wyj´┐Żtkowo trudne pod wzgl´┐Żdem logistycznym, politycznym i prawnym, dlatego "Polska nie b´┐Żdzie si´┐Ż do tego pali´┐Ża". wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

"Polak z broni´┐Ż w r´┐Żku to krwawa jatka"

Powo´┐Żany w pi´┐Żtek na ministra sprawiedliwo´┐Żci Andrzej Czuma jest za rozszerzeniem prawa do posiadania broni. W niedziel´┐Ż w USA, gdzie bro´┐Ż mo´┐Żna legalnie naby´┐Ż i posiada´┐Ż, m´┐Żody m´┐Żczyzna zastrzeli´┐Ż w dyskotece dwie nastoletnie dziewczyny. Czy przyzwolenie na posiadanie broni palnej poprawi poczucie bezpiecze´┐Żstwa Polak´┐Żw, a mo´┐Że niepotrzebnie zmotywuje szale´┐Żc´┐Żw ´┐Ż´┐Żdnych ofiary niewinnych os´┐Żb? O to zapytali´┐Żmy w sondzie. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

Dwaj pijani kierowcy jednego auta - sprawcami st´┐Żuczki

W Brzegu po godz. 16:00 na drodze krajowej 39 dosz´┐Żo do kolizji. Nie by´┐Żo to jednak zwyk´┐Że zdarzenie, jakich wiele. Sprawc´┐Żw by´┐Żo dw´┐Żch - obaj pijani. W chwili kolizji jeden z m´┐Żczyzn siedzia´┐Ż na kolanach drugiemu. wiadomosci.wp.pl

[ więcej... ]

źr´┐Żdło: wp.pl
Nowa strategia partii Kaczy´┐Żskiego: PiS rzuca do boju kobiety
Now´┐Ż wizyt´┐Żwk´┐Ż partii Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego b´┐Żd´┐Ż kobiety: Aleksandra Natalli-´┐Żwiat, Joanna Kluzik-Rostkowska i Gra´┐Żyna G´┐Żsicka. "Gdybym mia´┐Ż powiedzie´┐Ż, czego dzi´┐Ż Donald Tusk i PO najbardziej si´┐Ż obawiaj´┐Ż ze strony PiS, wskaza´┐Żbym w´┐Ża´┐Żnie te trzy kobiety. Ka´┐Żda z nich to pierwsza liga w swojej dzia´┐Żce" - zachwala szef zarz´┐Żdu PiS Joachim Brudzi´┐Żski.
[ więcej... ]

Prawdziwe i domniemane zwi´┐Żzki prezesa PiS: Pi´┐Ż´┐Ż kobiet Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego
Matka pami´┐Żta, kt´┐Żry z bli´┐Żniak´┐Żw urodzi´┐Ż si´┐Ż pierwszy. Jolanta Szczypi´┐Żska zas´┐Żyn´┐Ża wypowiedzi´┐Ż, ´┐Że PiS to Jaros´┐Żaw Kaczy´┐Żski. Gra´┐Żyn´┐Ż G´┐Żsick´┐Ż ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż z prezesem zwi´┐Żzki... polityczne. Oto kr´┐Żtkie zestawienie kobiet w ´┐Życiu Jaros´┐Żawa Kaczy´┐Żskiego.
[ więcej... ]

Donald Tusk wybiera si´┐Ż do Davos: Premier leci po ratunek dla gospodarki
Narastaj´┐Żcy kryzys finansowy spowodowa´┐Ż, ´┐Że w tym roku premier postanowi´┐Ż nie zignorowa´┐Ż ´┐Żwiatowego Forum Ekonomicznego w Davos. W ´┐Żrod´┐Ż Donald Tusk leci na najwi´┐Żkszy szczyt gospodarczy ´┐Żwiata. Po co? "B´┐Żdzie przekonywa´┐Ż polityk´┐Żw, a zw´┐Żaszcza biznesmen´┐Żw, ´┐Że Polska to stabilny kraj w oceanie niestabilno´┐Żci" - m´┐Żwi DZIENNIKOWI szef gabinetu politycznego premiera S´┐Żawomir Nowak.
[ więcej... ]

Studia przez internet z Radiem Maryja: Nowy biznes ojca Rydzyka to ´┐Ży´┐Ża z´┐Żota
Nowy biznes ojca Tadeusza Rydzyka mo´┐Że mu szybko przynie´┐Ż´┐Ż spore pieni´┐Żdze. Dyrektor Radia Maryja uruchomi studia przez internet. P´┐Żac´┐Żc 300 z´┐Żotych, b´┐Żdzie mo´┐Żna w domu pos´┐Żucha´┐Ż wyk´┐Żadu Zbigniewa Ziobry czy Antoniego Macierewicza. "Je´┐Żli b´┐Żdzie mia´┐Ż spor´┐Ż grup´┐Ż s´┐Żuchaczy, przedsi´┐Żwzi´┐Żcie szybko zacznie zarabia´┐Ż" - m´┐Żwi´┐Ż specjali´┐Żci od e-learningu, czyli nauczania przez internet.
[ więcej... ]

Zarz´┐Żd spr´┐Żbuje zwolni´┐Ż prezes´┐Żw: "Rze´┐Ż" PiS w telewizji zostanie doko´┐Żczona
DZIENNIK dowiedzia´┐Ż si´┐Ż, ´┐Że na ´┐Żrodowym posiedzeniu rady nadzorczej ta spr´┐Żbuje odwo´┐Ża´┐Ż trzech zawieszonych prezes´┐Żw: Andrzeja Urba´┐Żskiego, S´┐Żawomira Siwka i Marcina Bochenka. W porz´┐Żdku obrad znalaz´┐Ż si´┐Ż punkt: zmiany w zarz´┐Żdzie. Co na to PO, kt´┐Żra pracuje nad now´┐Ż ustaw´┐Ż medialn´┐Ż? "Na razie nam si´┐Ż nie ´┐Żpieszy, niech to samo wszystko zgnije" - m´┐Żwi nam prominentny polityk PO.
[ więcej... ]

Platforma wzywa Bogdana Klicha na dywanik: Szef MON odpowie za zarzuty o korupcj´┐Ż?
Minister obrony Bogdan Klich nie uniknie odpowiedzi na trudne pytania. PO uwa´┐Ża bowiem, ´┐Że stawiane mu korupcyjne zarzuty musz´┐Ż by´┐Ż przez niego wyja´┐Żnione. "A ewentulane konsekwencje musz´┐Ż by´┐Ż szybko wyci´┐Żgni´┐Żte" - m´┐Żwi szef klubu parlamentranego Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski.
[ więcej... ]

PiS ma projekt, ale go nie poka´┐Że: Piecha: In vitro jest niegodziwe moralnie
"Do momentu zg´┐Żoszenia przez PO projektu ustawy dotycz´┐Żcej zap´┐Żodnie´┐Ż in vitro, nie b´┐Żdziemy przedstawia´┐Ż naszych propozycji" - powiedzia´┐Ż przewodnicz´┐Żcy sejmowej komisji zdrowia Boles´┐Żaw Piecha z PiS. Projekt, kt´┐Żry powsta´┐Ż pod przewodnictwem Piechy, ca´┐Żkowicie zakazuje in vitro.
[ więcej... ]

źr´┐Żdło: dziennik.plDziennik Internaut´┐Żw

Kontakt | Impressum
© 2005 - 2008 komentarze.eu Blogi polityczne